Tilaajille

Kitu- ja jou­to­maa voi auttaa Iijoen suo­je­le­mi­ses­sa – Met­sän­omis­ta­jia toi­vo­taan mukaan hank­kee­seen

Ojasta allikkoon -vesiensuojeluhanke toivoo metsänomistajia Pudasjärvellä ja Taivalkoskella ottamaan yhteyttä.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa, miten ojitusvesiä soille johtamalla voisi sekä suojella vesistöjä, että ennallistaa suoalueita.

– Lähes jokaisella maanomistajalla on joitain kitu- ja joutomaita, Juha Jämsen toteaa. Jämsen on Metsäkeskuksen paikkatietoasiantuntija.