Tilaajille

Koi­ra­re­kis­te­riin kir­jat­tiin viime vuonna yli 94 000 ter­veys­tut­ki­mus­lau­sun­toa – ta­voit­tee­na pe­rin­nöl­lis­ten on­gel­mien vä­hen­tä­mi­nen

Suomen Kennelliiton koirarekisteriin kirjattiin viime vuonna yli 94 000 koiran terveystutkimuslausuntoa, Kennelliitosta tiedotetaan. Tutkimuksilla pyritään vähentämään perinnöllisten ongelmien esiintymistä koirien jälkeläisissä.

Yleisimpiä lausuntoja olivat silmä-, lonkkaniveldysplasia-, kyynärniveldysplasia-, polvilumioluksaatio- ja selkälausunnot.