Tilaajille

Kolmas ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­ma Ii­joel­le val­mis­tu­nut – hank­kei­siin lis­tat­tu muun muassa pää­uo­man ja Irnin ka­la­tiet

Pudasjärvi

Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen kolmannessa vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2022–2027 toimenpiteitä on esitetty Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella 340 järvelle, virtavedelle tai rannikkovesimuodostumalle, jotka eivät ole vielä hyvässä tilassa tai niiden tila on vaarassa heikentyä.

Esimerkiksi Iijoen Otva -hankkeen aikana valmisteltiin Iijoen vesistövisio 2030, jota toteuttaa tällä hetkellä Iijoki-sopimus. Hankkeisiin kuuluu muun muassa: Tyräjärven-Koviojärven vesistön ja valuma-alueen kunnostushanke. Suunnitteilla on muun muassa jokivarren matkailua, saavutettavuutta ja reitistöjä edistävät toimenpiteet sekä Iijoen tunnettuuden ja brändin edistäminen sekä vanhojen uomien kehittämishankkeet ja Iijoen kuntien yhteistyö maankäytön suunnittelussa