Posion kunta hel­pot­taa ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­ta, kun­nan­joh­ta­ja näyttää mallia os­ta­mal­la tontin – "Tällä het­kel­lä kat­se­lem­me ta­lo­ku­via"

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Ko­ti­mai­sen median ar­vos­tus edel­leen vahvaa

Käytännössä kaikki suomalaiset pitävät tärkeänä sitä, että Suomessa säilyy vahva ja monipuolinen, suomalaisia sisältöjä tuottava mediatarjonta. Erittäin tärkeänä asiaa pitävien osuus on noussut vuodessa neljä prosenttiyksikköä ja on nyt 58 prosenttia suomalaisista, ilmenee IROResearch Oy:n tutkimuksesta.

Kotimaisen median arvostus kokonaisuutena on edelleen hyvin korkealla tasolla: 86 prosenttia vastaajista kertoo arvostavansa kotimaisten mediayritysten tuottamia sisältöjä paljon tai erittäin paljon. Osuus on yhtä suuri kuin vuonna 2018. Suomalaisia sisältöjä erittäin paljon arvostavien osuus on kasvanut vuodessa peräti yhdeksän prosenttiyksikköä ja on nyt 33 prosenttia vastaajista.

Likimain yhdeksän kymmenestä vastaajasta on edelleen sitä mieltä, että kotimaisen mediatarjonnan vähenemisestä olisi yhteiskunnalle negatiivisia tai erittäin negatiivisia vaikutuksia. Alle 24-vuotiaista 83 prosenttia on tätä mieltä. Osuus on kasvanut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 2018.

– Kotimaisen median merkitys ymmärretään tulosten perusteella entistäkin kirkkaammin. Vastuullista ja luotettavaa mediaa arvostetaan laajasti kaikissa ikäryhmissä, kommentoi Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg.

IROResearch Oy selvitti kotimaisen median arvostusta ja tärkeyttä Medialiiton toimeksiannosta.

Vastaajilta kysyttiin myös mielipidettä algoritmeista, joiden avulla verkossa toimivat yritykset keräävät tietoa kuluttajan internetkäyttäytymisestä. Tämä tieto on perusta sille, minkälaista sisältöä (artikkeleita, uutisvideoita) ja mainontaa kuluttaja kohtaa eri sivustoilla. Esimerkiksi Facebook ja Google käyttävät tietoa kohdistaakseen sisältöä ja mainontaa juuri tietynlaisille kävijöille.

Tutkimuksen mukaan 77 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä sitä, että Googlen ja Facebookin kaltaiset teknoyhtiöt kertovat avoimesti, millä perusteilla vastaaja saa tietynlaista sisältöä ja mainontaa.

– Ihmiset kaipaavat läpinäkyvyyttä ylikansallisten alustapalvelujen toimintaan. Tämä on tärkeä viesti myös poliittisille päättäjille, jotka pohtivat alustatalouden sääntelyä, sanoo Medialiiton elinkeinopolitiikan johtaja Satu Kangas.

Nuorista 90 prosenttia pitää sisällön ja mainonnan kohdistamista koskevan tiedon avointa jakamista tärkeänä ja 57 prosenttia erittäin tärkeänä. Asian koettu merkitys vähenee tasaisesti iän myötä.

Tutkimukseen haastateltiin tuhatta suomalaista niin, että otos edustaa luotettavasti 18–79-vuotiasta väestöä. Tiedonkeruu toteutettiin osana IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta joulukuussa 2019.