Posion kunta hel­pot­taa ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­ta, kun­nan­joh­ta­ja näyttää mallia os­ta­mal­la tontin – "Tällä het­kel­lä kat­se­lem­me ta­lo­ku­via"

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Media
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko iso kuva hukassa Koil­lis­sa­no­mien uu­ti­soin­nis­sa?

18.08.2021 18:21 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Me­dial­la mer­kit­tä­vä mai­ne­vas­tuu – ja vastuu myös hei­kos­ta ää­nes­tys­ak­tii­vi­suu­des­ta

16.08.2021 19:00 2
Tilaajille
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Pau­la-myrs­ky osoitti eri­ar­voi­suu­den me­dias­sa – Mitä kaikkea jää uu­ti­soi­mat­ta? Uutiset luovat to­del­li­suut­ta ja mie­li­ku­vil­la on iso mer­ki­tys

20.07.2021 04:00 3
Tilaajille

Kaleva Media sai ra­dio­lu­van Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Lappiin

28.06.2021 11:12 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kun­ta­vaa­lien alla me­dia­ti­laa on hal­lin­nut vihreät – kohu tuo ja vie ääniä, mutta esitys vel­voit­taa lehti jul­kai­se­maan po­liit­ti­sia vies­te­jä on poik­keuk­sel­li­nen

10.06.2021 04:00 3
Tilaajille

Las­ten­kin ääni kuuluu mediaan – Kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ku­vaus­lu­pa­käy­tän­nöis­sä on vaih­te­lua: Lupa pitäisi pyytää vä­hin­tään lu­ku­vuo­sit­tain

15.05.2021 17:00
Tilaajille

HS: Hannu Hautala -ju­tus­ta prons­sia Hel­sin­gin Sa­no­mil­le – suo­ma­lais­me­dial­le Eu­roo­pan suurin pal­kin­to­saa­lis

04.03.2021 16:30
Tilaajille

Nyt voit lä­het­tää lukijan kuvia ja vies­te­jä Meille soi­tet­tiin -pals­tal­le hel­pom­min ver­kos­sa ja What­sap­pil­la

27.01.2021 04:59

Tässä ne nyt ovat: upeat eh­dok­kaat Koil­lis­sa­no­mat-vil­la­suk­ka­ki­sas­sa– valitse suo­sik­ki­si ja ää­nes­tä!

04.12.2020 14:05
Tilaajille

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Suomi kulkee tuhon tietä, sanovat lo­pul­li­sen to­tuu­den löy­tä­neet – riip­pu­mat­ta siitä, keitä hal­li­tuk­ses­sa on

06.11.2020 04:00 1

Me­dia-alan muutos jatkuu edel­leen – Median mo­ni­ka­na­vai­suus on tullut ih­mis­ten ar­ki­päi­vään

17.08.2020 12:49
Tilaajille

”Mi­nä­hän en ******* mistään uu­ti­sis­ta maksa,” kuuluu vuosien ta­kai­nen asia­kas­pa­lau­te: Minä vastaan sinulle nyt, että sitten jäät ainakin pai­kal­li­seen uu­tis­pi­men­toon ja ilman sy­käh­dyt­tä­viä hen­ki­lö­ta­ri­noi­ta

10.02.2020 05:00

Nuoret ha­lua­vat me­dias­ta rat­kai­su­ja – Il­mas­ton­muu­tos jakaa nuoret huo­les­tu­nei­siin ja skep­ti­koi­hin

03.02.2020 05:00
Tilaajille

Ko­ti­mai­sen median ar­vos­tus edel­leen vahvaa

02.02.2020 09:00

Uusia har­ras­tuk­sia, eläi­miä, ju­na­ra­ta ja Nilolle uusi koulu – Katso ku­va­gal­le­rias­ta, miten lapset ja nuoret ideoi­vat Sa­no­ma­leh­ti­vii­kol­la ku­vit­teel­li­sia Koil­lis­sa­no­mien etu­si­vu­ja

01.02.2019 12:00
Kolumni

Toi­mi­tus­pääl­li­köl­tä: Olen ollut töissä kuu­des­sa leh­des­sä, joista viisi on nyt vaih­ta­nut omis­ta­jaa – maa­nan­tai­na Koil­lis­sa­no­mat siirtyy Kalevan omis­tuk­seen, mutta mitä se tar­koit­taa lukijan kan­nal­ta?

01.10.2018 05:00
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Mat­kal­la 2020-lu­vun pai­kal­lis­me­diak­si – Koil­lis­sa­no­mat uu­dis­tui si­säl­tö­ana­lyy­sin sii­vit­tä­mä­nä

18.06.2018 05:00

Koil­lis­sa­no­mat nostaa naisia esiin – tämän pal­jas­taa botti Tuk­hol­mas­ta: har­ras­ta­jan koodi rymyää ver­kos­sa median su­ku­puo­li­pai­no­tuk­sia nuus­kien

13.06.2018 09:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Liki puolet törmää vii­koit­tain va­le­uu­ti­seen – me­dia­lu­ku­tai­toa tar­vi­taan entistä enemmän

16.11.2017 05:00

"Se on ri­kol­lis­ta, vaan ei niistä kukaan tunnu vas­taa­van" –  Koil­lis­sa­no­mien entinen pää­toi­mit­ta­ja huo­lis­saan va­le­me­diois­ta

18.09.2017 05:00