Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Nuoret
Tulevaisuuden koulutilat mallina muille – Oppilaat oppivat vähintään yhtä hyvin istahtaessaan sohvalle lukemaan tai tekemään pöydän äärelle matematiikan tehtäviä
Kolumni

Tu­le­vai­suu­den kou­lu­ti­lat mallina muille – Op­pi­laat oppivat vä­hin­tään yhtä hyvin is­tah­taes­saan soh­val­le lu­ke­maan tai te­ke­mään pöydän äärelle ma­te­ma­tii­kan teh­tä­viä

20.11.2023 13:07 1
Tilaajille
Vaikka maailmassa myllertää, Koillismaalla Tuomas, Elmiina ja Joel haaveilevat arkisista asioista – mutta mistä juontaa nuorten pahoinvointi, josta mediassa paljon kirjoitetaan?

Vaikka maail­mas­sa myl­ler­tää, Koil­lis­maal­la Tuomas, Elmiina ja Joel haa­vei­le­vat ar­ki­sis­ta asiois­ta – mutta mistä juontaa nuorten pa­hoin­voin­ti, josta me­dias­sa paljon kir­joi­te­taan?

17.11.2023 16:30 2
Tilaajille
Akuuteissa tilanteissa Ouluun, erikoislääkäri tapaa toistaiseksi vain etänä – Näin kuusamolaisten nuorten mielenterveysasioita hoidetaan Pohteen käsissä

Akuu­teis­sa ti­lan­teis­sa Ouluun, eri­kois­lää­kä­ri tapaa tois­tai­sek­si vain etänä – Näin kuu­sa­mo­lais­ten nuorten mie­len­ter­veys­asioi­ta hoi­de­taan Pohteen käsissä

07.11.2023 04:00
Tilaajille
14-vuotias Pinja perusti Kuusamoon oman aasitallin – yrittäjyyden ja koulunkäynnin yhteen sovittaminen on ollut helppoa

14-vuo­tias Pinja perusti Kuu­sa­moon oman aa­si­tal­lin – yrit­tä­jyy­den ja kou­lun­käyn­nin yhteen so­vit­ta­mi­nen on ollut helppoa

03.09.2023 12:29
Tilaajille
Kuusamon Mandelin laski slopestyle-finaalin viidennelle sijalle Uudessa-Seelannissa

Kuu­sa­mon Man­de­lin laski slo­pes­ty­le-fi­naa­lin vii­den­nel­le sijalle Uu­des­sa-See­lan­nis­sa

30.08.2023 12:27
Tilaajille
Koskinen ja Mandelin slopestylen finaaliin Uudessa-Seelannissa – varhain aamulla käydyssä karsinnassa toinen ja kuudes sija

Kos­ki­nen ja Man­de­lin slo­pes­ty­len fi­naa­liin Uu­des­sa-See­lan­nis­sa – varhain aamulla käy­dys­sä kar­sin­nas­sa toinen ja kuudes sija

29.08.2023 08:50
Tilaajille
Kaveri pyysi kerran Emmi Mourujärveä Posion tyttökiekkopäivään, ja nyt edessä on USA:n yliopistosarja – "Kyllähän se olisi siistiä joskus olla olympialaisissa"

Kaveri pyysi kerran Emmi Mou­ru­jär­veä Posion tyt­tö­kiek­ko­päi­vään, ja nyt edessä on USA:n yli­opis­to­sar­ja – "Kyl­lä­hän se olisi siistiä joskus olla olym­pia­lai­sis­sa"

10.08.2023 19:10 3
Tilaajille
Nuorimmat tietoverkkorikosten tekijät ovat alakouluikäisiä – Milloin vanhempien herätyskellojen tulisi soida?

Nuo­rim­mat tie­to­verk­ko­ri­kos­ten tekijät ovat ala­kou­lu­ikäi­siä – Milloin van­hem­pien he­rä­tys­kel­lo­jen tulisi soida?

08.06.2023 11:56
Tilaajille
Lukijalta: Valtaa vai vaikuttamisvaltaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Valtaa vai vai­kut­ta­mis­val­taa?

25.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Eemil, Ilari, Reeti ja muut Kuusamon nuorisovaltuuston jäsenet haluavat lisää valtaa – Asiantuntija muistuttaa, että pienissä kunnissa sitä kannattaa antaa: "Nuorten kuuleminen on veto- ja pitovoimatekijä"

Eemil, Ilari, Reeti ja muut Kuu­sa­mon nuo­ri­so­val­tuus­ton jäsenet ha­lua­vat lisää valtaa – Asian­tun­ti­ja muis­tut­taa, että pie­nis­sä kun­nis­sa sitä kan­nat­taa antaa: "Nuor­ten kuu­le­mi­nen on veto- ja pi­to­voi­ma­te­ki­jä"

15.05.2023 04:00
Tilaajille
Tulitikkuleikkejä ja ilkivaltaa koulujen pihoilla – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

Tu­li­tik­ku­leik­ke­jä ja il­ki­val­taa kou­lu­jen pi­hoil­la – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

10.05.2023 17:00
Tilaajille
Rennolla mielin rastilta rastille – korttelirastit avasivat Kuusamon suunnistuskesän, josta on tulossa erilainen kuin ennen

Ren­nol­la mielin ras­til­ta ras­til­le – kort­te­li­ras­tit ava­si­vat Kuu­sa­mon suun­nis­tus­ke­sän, josta on tulossa eri­lai­nen kuin ennen

06.05.2023 17:00
Tilaajille
Niina Rokolampi vuoden urheilija Taivalkoskella – kunta palkitsi myös muiden muassa Harri Karjalainen ja Esko Bullerin

Niina Ro­ko­lam­pi vuoden ur­hei­li­ja Tai­val­kos­kel­la – kunta pal­kit­si myös muiden muassa Harri Kar­ja­lai­nen ja Esko Bul­le­rin

30.04.2023 12:00
Tilaajille
Ruka Slalomin urheilijalupaus Siiri Vartiovaara puhdisti palkintopöydän ja on nyt SM-mitalisti kolmannessa polvessa – "Me treenataan syksy Saarua Gletscherillä"

Ruka Sla­lo­min ur­hei­li­ja­lu­paus Siiri Var­tio­vaa­ra puh­dis­ti pal­kin­to­pöy­dän ja on nyt SM-mi­ta­lis­ti kol­man­nes­sa pol­ves­sa – "Me tree­na­taan syksy Saarua Gletsc­he­ril­lä"

23.04.2023 17:00 1
Tilaajille
"Eiköhän me sitten voiteta" – Taivalkosken Kuohun U19-sarjan tytöt matkaavat Turkuun kauden koripallohuipennukseen

"Ei­kö­hän me sitten voi­te­ta" – Tai­val­kos­ken Kuohun U19-sar­jan tytöt mat­kaa­vat Turkuun kauden ko­ri­pal­lo­hui­pen­nuk­seen

20.04.2023 17:00
Tilaajille
"Kätilö katsoi, että tyttö tuli, parikymppisenä aloin olla toista mieltä" – Kuusamon nuortentalon sateenkaari-illassa puhuttiin seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuudesta

"Kätilö katsoi, että tyttö tuli, pa­ri­kymp­pi­se­nä aloin olla toista mieltä" – Kuu­sa­mon nuor­ten­ta­lon sa­teen­kaa­ri-il­las­sa pu­hut­tiin sek­suaa­li­suu­den ja su­ku­puol­ten mo­ni­nai­suu­des­ta

20.03.2023 13:51
Tilaajille
Tutkimus: Energiajuomia juovilla yläkoululaisilla enemmän päihteiden käyttöä ja vähemmän unta

Tut­ki­mus: Ener­gia­juo­mia juo­vil­la ylä­kou­lu­lai­sil­la enemmän päih­tei­den käyttöä ja vä­hem­män unta

09.03.2023 11:04
Tilaajille
Nuori, pidä Taivalkoski kotikuntana ja saa siitä mukavat taskurahat – tänä vuonna kunta jakaa kannusterahaa 13 300 euroa, kaikille riittää

Nuori, pidä Tai­val­kos­ki ko­ti­kun­ta­na ja saa siitä mukavat tas­ku­ra­hat – tänä vuonna kunta jakaa kan­nus­te­ra­haa 13 300 euroa, kai­kil­le riittää

28.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Saako nuorta urheilijaa estää kehittymästä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Saako nuorta ur­hei­li­jaa estää ke­hit­ty­mäs­tä?

26.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Kuusamon vaalipaneelissa nuorten kysymykset määräsivät tahdin, neljä ehdokasta sai esitettyä tärkeimmät teemansa yllättävän lyhyessä ajassa – "Sinänsä en kaikesta pysynyt perässä"

Kuu­sa­mon vaa­li­pa­nee­lis­sa nuorten ky­sy­myk­set mää­rä­si­vät tahdin, neljä eh­do­kas­ta sai esi­tet­tyä tär­keim­mät tee­man­sa yl­lät­tä­vän ly­hyes­sä ajassa – "Si­nän­sä en kai­kes­ta pysynyt pe­räs­sä"

16.02.2023 19:00
Tilaajille