Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Nuoret
Lukijalta: Valtaa vai vaikuttamisvaltaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Valtaa vai vai­kut­ta­mis­val­taa?

25.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Eemil, Ilari, Reeti ja muut Kuusamon nuorisovaltuuston jäsenet haluavat lisää valtaa – Asiantuntija muistuttaa, että pienissä kunnissa sitä kannattaa antaa: "Nuorten kuuleminen on veto- ja pitovoimatekijä"

Eemil, Ilari, Reeti ja muut Kuu­sa­mon nuo­ri­so­val­tuus­ton jäsenet ha­lua­vat lisää valtaa – Asian­tun­ti­ja muis­tut­taa, että pie­nis­sä kun­nis­sa sitä kan­nat­taa antaa: "Nuor­ten kuu­le­mi­nen on veto- ja pi­to­voi­ma­te­ki­jä"

15.05.2023 04:00
Tilaajille
Tulitikkuleikkejä ja ilkivaltaa koulujen pihoilla – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

Tu­li­tik­ku­leik­ke­jä ja il­ki­val­taa kou­lu­jen pi­hoil­la – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

10.05.2023 17:00
Tilaajille
Rennolla mielin rastilta rastille – korttelirastit avasivat Kuusamon suunnistuskesän, josta on tulossa erilainen kuin ennen

Ren­nol­la mielin ras­til­ta ras­til­le – kort­te­li­ras­tit ava­si­vat Kuu­sa­mon suun­nis­tus­ke­sän, josta on tulossa eri­lai­nen kuin ennen

06.05.2023 17:00
Tilaajille
Niina Rokolampi vuoden urheilija Taivalkoskella – kunta palkitsi myös muiden muassa Harri Karjalainen ja Esko Bullerin

Niina Ro­ko­lam­pi vuoden ur­hei­li­ja Tai­val­kos­kel­la – kunta pal­kit­si myös muiden muassa Harri Kar­ja­lai­nen ja Esko Bul­le­rin

30.04.2023 12:00
Tilaajille
Ruka Slalomin urheilijalupaus Siiri Vartiovaara puhdisti palkintopöydän ja on nyt SM-mitalisti kolmannessa polvessa – "Me treenataan syksy Saarua Gletscherillä"

Ruka Sla­lo­min ur­hei­li­ja­lu­paus Siiri Var­tio­vaa­ra puh­dis­ti pal­kin­to­pöy­dän ja on nyt SM-mi­ta­lis­ti kol­man­nes­sa pol­ves­sa – "Me tree­na­taan syksy Saarua Gletsc­he­ril­lä"

23.04.2023 17:00 1
Tilaajille
"Eiköhän me sitten voiteta" – Taivalkosken Kuohun U19-sarjan tytöt matkaavat Turkuun kauden koripallohuipennukseen

"Ei­kö­hän me sitten voi­te­ta" – Tai­val­kos­ken Kuohun U19-sar­jan tytöt mat­kaa­vat Turkuun kauden ko­ri­pal­lo­hui­pen­nuk­seen

20.04.2023 17:00
Tilaajille
"Kätilö katsoi, että tyttö tuli, parikymppisenä aloin olla toista mieltä" – Kuusamon nuortentalon sateenkaari-illassa puhuttiin seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuudesta

"Kätilö katsoi, että tyttö tuli, pa­ri­kymp­pi­se­nä aloin olla toista mieltä" – Kuu­sa­mon nuor­ten­ta­lon sa­teen­kaa­ri-il­las­sa pu­hut­tiin sek­suaa­li­suu­den ja su­ku­puol­ten mo­ni­nai­suu­des­ta

20.03.2023 13:51
Tilaajille
Tutkimus: Energiajuomia juovilla yläkoululaisilla enemmän päihteiden käyttöä ja vähemmän unta

Tut­ki­mus: Ener­gia­juo­mia juo­vil­la ylä­kou­lu­lai­sil­la enemmän päih­tei­den käyttöä ja vä­hem­män unta

09.03.2023 11:04
Tilaajille
Nuori, pidä Taivalkoski kotikuntana ja saa siitä mukavat taskurahat – tänä vuonna kunta jakaa kannusterahaa 13 300 euroa, kaikille riittää

Nuori, pidä Tai­val­kos­ki ko­ti­kun­ta­na ja saa siitä mukavat tas­ku­ra­hat – tänä vuonna kunta jakaa kan­nus­te­ra­haa 13 300 euroa, kai­kil­le riittää

28.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Saako nuorta urheilijaa estää kehittymästä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Saako nuorta ur­hei­li­jaa estää ke­hit­ty­mäs­tä?

26.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Kuusamon vaalipaneelissa nuorten kysymykset määräsivät tahdin, neljä ehdokasta sai esitettyä tärkeimmät teemansa yllättävän lyhyessä ajassa – "Sinänsä en kaikesta pysynyt perässä"

Kuu­sa­mon vaa­li­pa­nee­lis­sa nuorten ky­sy­myk­set mää­rä­si­vät tahdin, neljä eh­do­kas­ta sai esi­tet­tyä tär­keim­mät tee­man­sa yl­lät­tä­vän ly­hyes­sä ajassa – "Si­nän­sä en kai­kes­ta pysynyt pe­räs­sä"

16.02.2023 19:00
Tilaajille
"He kantavat abit ulos ja nakkaavat siihen kasaan" – torstaina penkkariajelijat kiertävät kyliä ja kohteita, mutta perjantain vanhojentanssit nähdään Koillismaalla tänä vuonna vain Kuusamossa

"He kan­ta­vat abit ulos ja nak­kaa­vat siihen kasaan" – tors­tai­na penk­ka­ria­je­li­jat kier­tä­vät kyliä ja koh­tei­ta, mutta per­jan­tain van­ho­jen­tans­sit nähdään Koil­lis­maal­la tänä vuonna vain Kuu­sa­mos­sa

09.02.2023 04:00
Tilaajille
Viisitoistavuotias Eelis Turpeinen on 4H-yrittäjä – haluaa rahoittaa harrastuksensa lumitöiden ja kiinteistönhuollon avulla

Vii­si­tois­ta­vuo­tias Eelis Tur­pei­nen on 4H-yrit­tä­jä – haluaa ra­hoit­taa har­ras­tuk­sen­sa lu­mi­töi­den ja kiin­teis­tön­huol­lon avulla

04.02.2023 04:00 2
Tilaajille
"Halusimme varmistaa, että tapahtuma järjestetään" – Joel ja Eemil ottivat vetovastuuta Q-lanista ja iskevät nyt pelikoneet tulille uudessa paikassa

"Ha­lu­sim­me var­mis­taa, että ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään" – Joel ja Eemil ottivat ve­to­vas­tuu­ta Q-la­nis­ta ja iskevät nyt pe­li­ko­neet tulille uudessa pai­kas­sa

02.02.2023 11:00 1
Tilaajille
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 19:00
Tilaajille
Kesätyöntekijöiden saaminen on pienillä paikkakunnilla haastavaa –  Rovaniemellä tilanne on parempi, mutta rekrytointihaasteita on myös Sodankylässä ja Kuusamossa ja työntekijöitä on ollut vaikeampi saada, toteaa Lidlin aluepäällikkö Jenna Kenttälä.

Ke­sä­työn­te­ki­jöi­den saa­mi­nen on pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la haas­ta­vaa – Ro­va­nie­mel­lä tilanne on pa­rem­pi, mutta rek­ry­toin­ti­haas­tei­ta on myös So­dan­ky­läs­sä ja Kuu­sa­mos­sa ja työn­te­ki­jöi­tä on ollut vai­keam­pi saada, toteaa Lidlin alue­pääl­lik­kö Jenna Kent­tä­lä.

28.01.2023 12:15
Tilaajille
Koillismaan nuoret entistä enemmän kiinnostuneita oman yrityksen pyörittämisestä – Nuoriso-Leaderin rahoituksella hankitaan esimerkiksi autonpesutarvikkeita

Koil­lis­maan nuoret entistä enemmän kiin­nos­tu­nei­ta oman yri­tyk­sen pyö­rit­tä­mi­ses­tä – Nuo­ri­so-Lea­de­rin ra­hoi­tuk­sel­la han­ki­taan esi­mer­kik­si au­ton­pe­su­tar­vik­kei­ta

27.12.2022 11:13
Tilaajille
Valtaosa yläkoulun aloittaneista on saanut HPV-rokotteen – Pohjois-Pohjanmaalla rokotekattavuus muuta maata pienempi

Val­ta­osa ylä­kou­lun aloit­ta­neis­ta on saanut HPV-ro­kot­teen – ­Poh­jois-Poh­jan­maal­la ro­ko­te­kat­ta­vuus muuta maata pie­nem­pi

29.11.2022 13:04
Eduskunnasta: Lapsia on ankarina aikoina varjeltava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Lapsia on an­ka­ri­na aikoina var­jel­ta­va

24.11.2022 04:00 1
Tilaajille