Tilaajille

Kuu­sa­mon Ol­lin­suon mal­min­et­sin­tä­lu­pa­pää­tös sai lain­voi­man – "Olemme saaneet lähes kai­kil­ta maan­omis­ta­jil­ta tar­vit­se­mam­me luvat tut­ki­mus­ten tekoon"

Korkein hallinto-oikeus on 20.9.2021 tehnyt päätökset, joiden pohjalta Latitude 66 Cobalt Oy:n Kuusamossa sijaitsevaa Ollinsuota koskeva malminetsintälupa on saanut lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus päätti, ettei se käsittele toista valituslupahakemusta sekä päätti hylätä toisen valituslupahakemuksen.

Ollinsuon malminetsintälupahakemus on alkujaan jätetty Tukesille vuonna 2011, ja Tukes on tehnyt päätöksen asiassa vuonna 2015.