Tilaajille

Kuu­sa­mon si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan valinta ku­mot­tiin Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­des­sa

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kuusamon kaupungin sivistystoimenjohtajan valintapäätöksen. Kuusamon kaupunginhallituksen 12. marraskuuta 2019 pidetyssä kokouksessa virkaan valittiin Anne Koski-Heikkinen.

Hallinto-oikeuden mukaan mahdolliset yksityisyydensuojaa ja salassapitoa koskevat kysymykset ratkaistaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella, eivätkä ne voi kokonaan rajoittaa asianosaisen oikeutta perustellun päätöksen saamiseen. Hallinto-oikeus toteaa, että päätöksen perusteluissa ei ole esitetty hakijoiden ansiovertailuun perustuvia syitä valinnalle.