Valokuitu: Sö­der­lun­dien perhe sai va­lo­kui­dun 19 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

Kyselyn kautta voi vai­kut­taa Poh­jois-Poh­jan­maan so­te-uu­dis­tuk­sen ta­voit­tei­siin – "Tär­keää saada esille alueem­me eri­tyis­piir­tei­tä, pal­ve­lu­tar­pei­ta ja ke­hit­tä­mi­seh­do­tuk­sia"

Meneillään olevassa koko Pohjois-Pohjanmaan laajuisessa sote-palvelustrategia-hankkeessa kerätään ajatuksia ja näkemyksiä, joiden pohjalta käynnistetään sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteiden määrittely Pohjois-Pohjanmaalla. Työssä otetaan huomioon alueen asukkaiden tarpeet, maakunnan eri alueiden erityispiirteet ja eri kumppanien näkemykset.

Hanke toimii valmistelevana työnä tulevan hyvinvointialueen strategialle. Lähtökohtana on yhdessä tekeminen. Valmistelua tehdään yhteistyössä sote-asiakkaiden ja -henkilöstön, alueen asukkaiden, kuntien ja kuntayhtymien johdon ja luottamushenkilöiden sekä yrittäjien ja järjestöjen kanssa.

Sote-palvelustrategiahanke

Osa POPsote-hankekokonaisuutta, jossa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluita yhdessä alueen kuntien ja sote-organisaatioiden kanssa.

Kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön johtamaan kansalliseen sote-uudistukseen.

Koordinoijana Oulunkaaren kuntayhtymä.

Lue digiä _3 kk vain 1 kk hinnalla_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.