Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­ni­yri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: Ruotsin raja kiinni muulta kuin kriit­ti­sel­tä so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nal­ta

Lapin kuntajohtajat ja Lapin maakuntaliitto ovat huolissaan Ruotsissa työssäkäyvän henkilöstön turvallisuudesta. Kuntajohtajat vaativat Ruotsin rajan sulkemista kaikelta muulta henkilöliikenteeltä paitsi kriittisen sosiaali- ja terveysalan työntekijöiltä. Tavaraliikenne voi jatkua normaalisti.
Lapin kuntajohtajat ja Lapin maakuntaliitto ovat huolissaan Ruotsissa työssäkäyvän henkilöstön turvallisuudesta. Kuntajohtajat vaativat Ruotsin rajan sulkemista kaikelta muulta henkilöliikenteeltä paitsi kriittisen sosiaali- ja terveysalan työntekijöiltä. Tavaraliikenne voi jatkua normaalisti.
Kuva: Mikko Halvari

Suomi ja Ruotsi ovat valinneet koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin erilaisen strategian. Maiden erilaisilla epidemiaa hidastavilla toimenpiteillä on vaikutusta erityisesti Lapin maakunnassa. Lapilla on Ruotsin kanssa yhteistä maarajaa yli 600 km ja sadat ihmiset käyvät töissä yli rajan päivittäin. Lapin kuntajohtajat ja Lapin maakuntaliitto ovat huolissaan Ruotsissa työssäkäyvän henkilöstön turvallisuudesta. Kuntajohtajat vaativat Ruotsin rajan sulkemista kaikelta muulta henkilöliikenteeltä paitsi kriittisen sosiaali- ja terveysalan työntekijöiltä. Tavaraliikenne voi jatkua normaalisti.

Tämänhetkinen Ruotsin rajan yli sallittu työmatkaliikenne muodostaa koronavirusepidemian aikana Lapin kannalta vakavan riskin. Lupa valtionrajan ylittämiseen tulee olla vain työmatkaan kotoa työpaikalle. Työssään rajaa ylittävän kriittisen sote-henkilöstön tulee pysyä Suomessa kotona karanteenin omaisissa olosuhteissa. Ruotsissa työssäkäyvän kriittisen sote-henkilöstön osalta tulee myös huolehtia henkilöstön työturvallisuudesta ja suojauksesta heidän oman turvallisuutensa vuoksi. Näin minimoidaan koronaviruksen leviämisriskiä pohjoisessa.

– Rajan sulkeminen kaikelta muulta työmatkaliikenteeltä tarkoittaa tietenkin töiden keskeytymistä sadoilta muiden alojen työntekijöiltä. Tässä poikkeustilanteessa valtion tulee varmistaa myös näiden työntekijöiden ansioturva ja korvata yrittäjien tulonmenetykset, Lapin liiton tiedotteessa todetaan.

Pohjoisen avoin, arktinen raja ja vahva rajayhteistyö jatkuu entistä tiiviimmin poikkeusolojen jälkeen, uskovat Lapin kuntajohtajat ja Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.

– Nyt keskitytään pohjoisen ihmisiin ja turvallisuuteen, tiedotteessa todetaan.