Lapin yli­opis­toon pe­rus­tet­tiin bio­tai­det­ta tar­kas­te­le­va la­bo­ra­to­rio – la­bo­ra­to­rios­sa tut­ki­taan muun muassa äly­teks­tii­le­jä

BioARTech-laboratorio yhdistää poikkitieteellisesti ja -taiteellisesti biotaidetta, muoti- ja tekstiilitaidetta, taidelähtöistä tutkimusta ja biotekniikkaa.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan on perustettu uusi uusi BioARTech-laboratorio, joka tutkii biotaidetta ja sen yhtymäkohtia taiteen ja tutkimuksen aloilla, tiedottaa Lapin yliopisto.

BioARTech-laboratorio yhdistää poikkitieteellisesti ja -taiteellisesti biotaidetta, muoti- ja tekstiilitaidetta, taidelähtöistä tutkimusta ja biotekniikkaa. Laboratorio sijaitsee Lapin yliopiston päärakennuksessa, taiteiden tiedekunnan kolmannessa kerroksessa.

Yliopiston mukaan laboratorio voi etsiä vastausta esimerkiksi kysymyksiin, kuten: missä kulkevat elävää materiaalia hyödyntävän biotaiteen rajat? Millaista tietoa jää tieteellisen tutkimustyön ulkopuolelle? Miten biotaide voidaan muuttaa taidelähtöisten menetelmien kautta tiedoksi ja taiteelliseksi ajatteluksi?

Menetelmällisesti ja teoreettisesti tutkijat ja taiteilijat tarkastelevat laboratoriossa orgaanista ainesta materiaalina, älykkäitä tekstiilejä, erilaisia bioteknologian menetelmiä sekä eri taidesuuntauksia, kuten materiaalipohjaista taidetta. Lisäksi he pyrkivät hyödyntämään muotoilun ja innovaatioiden kehittämisessä biomimiikkaa eli imitoimaan luonnossa esiintyviä prosesseja, materiaaleja ja rakenteita.

Tavoitteena on myös tutkia E. O. Wilsonin vuonna 1984 luomaa biofilia-käsitettä, jolla viitataan ihmisen taipumukseen etsiä ja kokea yhteyttä luontoon ja muihin elämänmuotoihin, tiedotteessa todetaan.

Mukana usean alan tutkijoita

Päätutkijoina BioARTech-laboratoriossa ovat professori Heidi Pietarinen, yliopistotutkija Melanie Sarantou ja professori, dekaani Satu Miettinen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. He tarkastelevat parhaillaan biotaidetta eri näkökulmista taidelähtöisissä tutkimuksissaan.

Lisäksi laboratorion toiminnassa ovat mukana BioARTech-näyttelytyöryhmän jäseninä digitaalisen median lehtori Tomi Knuutila ja jatko-opiskelija Outi Valanto Lapin yliopistosta sekä jatko-opiskelija Terhi Marttila portugalilaisesta Porton yliopistosta.

Näyttely tulee esille taiteiden tiedekuntaan syksyllä 2021, ja se esittelee muun muassa datan keräämiseen ja orgaanisen materiaalin kasvuun liittyvää rytmiä, liikettä ja ääntä biotaiteen hengessä.

Etätyöskentelyn myötä tutkijat ja taiteilijat ovat perustaneet myös BioARTech-tutkijaverkoston, joka keskittyy teemallisesti kasvuun, kuolemaan ja maatumiseen biotaiteen suuntina.

– Biotaiteen lähtökohdat ovat evoluutiobiologiassa ja luonnontieteissä, mutta luonnontieteelliset prosessit ja taidelähtöinen ajattelu avaavat yhdessä uusia lähestymistapoja yhteiskunnan eri alueille. Keskeistä biotaiteessa on elinkaariajattelu kohti kestäviä ratkaisuja ja prosesseja, kertoo tekstiilialan professori Heidi Pietarinen tiedotteessa.