Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Li­vo­joel­la aloi­te­taan mittava kun­nos­tus­urak­ka – ta­voit­tee­na saada lo­hi­ka­loil­le hyvät li­sään­ty­mis­olo­suh­teet

Livojoen alajuoksulla Pudasjärvellä aloitetaan 160 000 euron kunnostusurakka.

Livojoki arkistokuvassa.
Livojoki arkistokuvassa.
Kuva: Toivo Kiminki

Livojoen alajuoksulla Pudasjärvellä aloitetaan 160 000 euron kunnostusurakka.

Metsähallitus kertoo tiedotteessaan, että viiteen koskeen rakennetaan lohikaloille kutusoraikkoja ja pienpoikaskivikkoja. Ennen kunnostusta sukeltajat ovat varmistaneet, ettei operaation alle jää uhanalaisia jokihelmisimpukoita eli raakkuja.

Livojoen kunnostukset ovat osa Metsähallituksen valtakunnallista 1,4 miljoonan euron hanketta, jolla kunnostetaan vaelluskalavesiä.

Livojoella kustannuksista vastaavat Iijoki-sopimuksen mukaisesti myös ELY-keskus, PVO-vesivoima, Oulun kaupunki, Iin kunta, Pudasjärven kaupunki ja Taivalkosken kunta. Osakaskunnille ei tule kustannuksia.

Nyt kunnostettavat kosket ovat Ruuhenkoski Sarakylän osakaskunnan vesialueella, Hillinkoski Posonojan osakaskunnan vesialueella sekä Peurakoski, Pistellinkoski  ja Hanhikoski Livon osakaskunnan vesialueella.

Raakkuinventoinnin jälkeen kunnostettavat alueet on koekalastettu ja kuvattu kuluvan viikon aikana. Sähkökoekalastuksen avulla Metsähallitus selvittää kalaston ja kalanpoikastiheydet.

Varsinainen kunnostus alkaa ensi viikolla eli elokuun alussa ja kestää noin kuukauden. Alaosan kunnostusten jälkeen alkavat Livojoen yläjuoksun kunnostustyöt syyskuussa.

Tavoitteena on saada lohikaloille hyvät lisääntymisolosuhteet Livojokeen. Joki on aikoinaan perattu puutavaran uittoja varten, mutta kosket on kivetty uudelleen 1990-luvulla. Nyt toteutettavat kunnostukset täydentävät tuolloin aloitettua ennallistamista