Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon Raa­te­sal­men pel­to­jen vuok­rauk­ses­ta ilman avointa kil­pai­lu­tus­ta

Raatesalmen peltojen vuokraus puhuttaa yhä. Arkistokuva.
Raatesalmen peltojen vuokraus puhuttaa yhä. Arkistokuva.
Kuva: Mikko Halvari

Kuusamon kaupunginhallituksen pykälässä 211 käsiteltiin Kuusamon kaupungin vastinetta hallinto-oikeuteen. Taustalla on Kuusamon kaupungin omistamien peltojen vuokraus yhdelle maaseutuyrittäjälle ilman avointa tasapuolista kilpailutusta.

Kannatin pitkälti toisten maaseutuyrittäjien valitusta, koska mielestäni Kuusamon olisi pitänyt pitää voimassa lautakunnan yksimielinen päätös kilpailuttaa avoimesti Kuusamon kaupungin omistamat pellot.

Muistutan, että myös Kuusamon kaupungin tilintarkastaja oli kannattanut avointa kilpailutusta (kerrottu kaupunginhallituksessa hallituksen jäsenille) ja pitänyt huonona hallintokulttuurina sitä, että Kuusamon kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta, estäen avoimen kilpailutuksen peltoalueista.

Katson, että tässä kaupunginhallitus tietoisesti toimii hyvän hallintokulttuurin periaatetta vastaan, mitä pidän erittäin arveluttavana ja vääränä.

Perusteluna toistan alla olevan aikaisemman KH käsittelyn muutosesityksen, että lautakunnan yksimielinen päätös tulisi pitää voimassa, jotta kaikki yrittäjät voivat tasapuolisesti osallistua avoimessa kilpailutuksessa peltojen vuokraukseen.

Kun aiemmin asiaa käsiteltiin totesin, että yhdyskuntatekniikan lautakunnan yksimielinen päätös oli oikein perusteltu. Kuntalaisten omaisuutta hallinnoivan julkisen hallinnon tulee antaa avoimesti, julkisesti ja läpinäkyvästi tasapuolinen mahdollisuus kaikille alkutuotannon maaseutuyrittäjille tarjota tarjous kaupungin viljelysmaista - eikä niitä voi korvamerkitä ilman kilpailutusta joillekin tahoille.

Kuusamon alkutuotannon/maaseutuyrittäjien tasapuolisen kohtelun takia ainut oikea ratkaisu on tasapuolinen ja avoin julkinen kilpailutus kaupungin omistamista viljelysmaista.

Siten lautakunnan yksimielinen päätös oli perusteltu, eikä siten kaupunginhallituksen olisi pitänyt käyttää otto-oikeutta, vaan antaa yhdyskuntatekniikan lautakunnan pikaisesti ja avoimesti kilpailuttaa viljelymaat kaikille kiinnostuneille maaseutuyrittäjille.

Se, että kaupunginhallitus otto-oikeutta käyttämällä ohitti avoimen tarjouskilpailumahdollisuuden, antaa prosessista arveluttavan kuvan muille peltomaista kiinnostuneille maaseutuyrittäjille.

Samalla se on osin myös kuntalaisten edun vastaista, kun ei selviä muiden yrittäjien tarjoukset kaupungille tarjolla olevista vuokrahinnoista. Tämä ei näyttäydy hallintolain tarkoittamana tasapuolisena avoimena kilpailutuksena ja kohteluna.

Korostan, että lautakunnan yksimielinen päätös kilpailutuksesta oli oikein, kun on tullut ilmi useita viljelysmaista kiinnostuneita maaseutuyrittäjiä.

Yksi heistä on virallisesti esittänyt kirjallisesti peltomaista korkeamman tarjouksen, kun lautakunnan viralliset esityslistat ovat olleet julkisesti kuntalaisille tiedotettuina.

Lisäksi toinen yrittäjä on ilmaisut kiinnostuksensa suullisesti keskeisille poliitikoille - myös viljelyskäyttöön. Eihän muut viljelijät ole voineet olla tietoisia vuokrattavista peltomaista ennen lautakunnan esityslistan julkituloa.

Pitää muistaa, että alkuperäinen viljelijä ei myöskään ollut saanut maita avoimen tarjouskilpailun kautta. Siten on nyt tasapuolista yrittäjiä kohtaan, että alueet tulevat julkiseen kilpailutukseen - ja korkeimman tarjouksen hyväksytyillä perusteluilla tehnyt yrittäjä voi jatkaa alueella n. 2 vuoden jälkeen. Se voi tietysti olla myös nykyinen yrittäjä.

Mika Flöjt (vihr.)Kuusamon kaupunginhallituksen jäsen

Juttua on muokattu 20.11.2020 klo 11.57: Vaihdettu jutun kuva viitteelliseksi peltokuvaksi. Alkuperäinen kuva oli Wanhalta Raatesalmelta, ei kaupungin omistamilta Raatesalmen pelloilta.