Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­sen ”sy­vä­haas­tat­te­lu” ar­ve­lut­ta­va

Paliskuntain yhdistyksen asiamies on viime päivinä jakanut eri lehtiin tiedotetta, jossa kerrotaan paliskunnan tehneen ”syvähaastattelun” 26:lle paliskunnan valitsemalle henkilölle.

Näiden henkilöiden kerrotaan olevan päätoimisia viljelijöitä ja heidän mielipiteitään käyttäen tiedotteen on tarkoitus kumota julkisuudessa voimakkaasti esiin nousseet poronhoitolakiin liittyvät laajat perustuslain vastaiset epäkohdat. Näitä epäkohtia on esimerkiksi viljelijöille aiheutetut tuhot ja haitat. Py:n tarkoitus näyttää olevan lakaista maton alle eettiset kysymykset, myöskin satojen yksityisten ihmisten yhteydenotot poronhoitolakiin liittyvistä epäkohdista.

Paliskuntain yhdistys pyrkii mitätöimään MTK:n ulostulon ja jäsentensä vaatimat lainmuutokset nykyiseen toimimattomaan poronhoitolakiin sekä 3300 ihmisen ja järjestöjen maa- ja metsätalousministeriölle jätetyt vaatimukset poronhoitolain uudistamiseksi vastaamaan perustuslakia.

Jokainen ymmärtää mistä paliskunnan ”syväkyselyssä” on oikeasti kyse. Ei tarvitse olla tutkija ymmärtääkseen, että kun otokseen valitaan tietyt ihmiset, kyse ei ole tutkimuksesta, vaan ohjatusta kuulustelusta.

Jokainen ymmärtää, ettei Paliskuntain yhdistys voi tehdä tämänkaltaista tutkimusta asiassa, jossa se itse on etujärjestön roolissa peittelemässä ja mitätöimässä yhteiskunnalle ja yksityisille ihmisille aiheutettuja haittoja ja kustannuksia sekä sallimalla erilaiset porohäiriöt.

Osa kuulemiseen valituista viljelijöistä on poronhoitoa harrastavia, eli tavoite heillä kuulemisessa on sama kuin paliskunnalla. Tämän kuulustelun, jota syvähaastatteluksi kutsutaan, tarkoitus on vain ja ainoastaan peitellä ja mitätöidä esiin tulleita epäkohtia, joita poronhoito todistetusti aiheuttaa muulle väestölle.

Niiden viljelijöiden taas, jotka eivät poroja omista, ei voi odottaa kokevan kuulemista tilanteena, jossa he uskaltaisivat kertoa porotuhoista. Tilanne, jossa paliskunnan kaksi edustajaa tulee heidän kotiinsa nauhurin kanssa asiassa, jossa paliskunta on kiistan virallinen osapuoli ja oman edun lobbaaja. Tilanne on täysin kohtuuton ja epäoikeudenmukainen kuultavaksi joutuneelle viljelijälle. Mitä ja kuinka uskaltaa yksittäinen viljelijä sanoa paliskunnalle, joka tulee viljelijän kotiin nauhurin kanssa mitätöimään porotuhot ja hyväksyy vain oikeanlaiset, paliskunnan etua ajavat valmiit vastaukset?

Puheen nauhoittaminen toimii pelotteena, ettei viljelijän voida katsoa voineen missään tapauksessa puhua luottamuksellisesti porotuhoista kiistan vastapuolen ammattitoimijalle.

Kuvatunkaltainen haastattelu tutkimusnimikkeellä edellyttää ehdotonta luottamusta tutkijan ja haastateltavien välillä. Haastatteluun olisi pitänyt kutsua kaikki alueen viljelijät ei vain ennalta valitut. Tutkimus edellyttää myös haastattelijoiden ehdotonta puolueettomuutta.

Nythän näin ei todellakaan ollut, koska valtio rahoittaa 100-prosenttisesti Paliskuntain yhdistyksen toiminnan, joten kyse on mielipidevaikuttamisesta, jotta poronhoitolain muutoksiin ei olisi aihetta. Tämä haastattelu ei täytä virallisia tutkimuskriteereitä.

”Haastatteluun olisi pitänyt kutsua kaikki alueen viljelijät ei vain ennalta valitut.