Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Stra­te­gia oh­jeel­li­sek­si – pää­tök­sen­teon ket­te­ryys ei saa kärsiä pieleen en­nus­te­tus­ta tu­le­vai­suu­des­ta

”Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista”, sanoo kuntalain 37 §. Uusi kuntalaki edellyttää kunnilta kuntastrategian tarkistamista vähintään kerran vaalikaudessa.

Edelleen kuntalaki velvoittaa, että talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa.