Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Van­hus­ten­huol­lon tasoa pa­ran­net­ta­va – näin asia pitäisi korjata

Me, allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut esitämme, että Kuusamossa tulee parantaa vanhushuollon virikkeellisyyttä ja hoivaa niin julkisella kuin yksityisellä puolen hoitolaitoksissa.

Valitettavasti saamamme kenttäpalautteen johdosta, tällä hetkellä Kuusamon vanhustenhuollossa isoimmat ongelmat ja puutteet ovat seuraavanlaisia ja esitämme, että ne korjattaisiin: