Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tilaajille

Luon­non­va­ra­kes­kus sel­vit­tää kuluvan talven olo­suh­teet po­ron­hoi­to­alueel­la – mi­nis­te­riön mukaan olo­suh­tei­den mah­dol­li­ses­ti ai­heut­ta­man tuhon laa­juut­ta on syytä kar­toit­taa

Luonnonvarakeskus laatii maa- ja metsätalousministeriölle selvityksen kuluvan talven olosuhteista poronhoitoalueella.
Luonnonvarakeskus laatii maa- ja metsätalousministeriölle selvityksen kuluvan talven olosuhteista poronhoitoalueella.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Luonnonvarakeskus laatii maa- ja metsätalousministeriölle niin sanotun porovahinkolaissa (laki 987/2011) tarkoitetun selvityksen talven 2021–2022 olosuhteista poronhoitoalueella.

Olosuhdetietojen pohjalta Luonnonvarakeskus selvittää, onko olosuhteiden muuttumisesta aiheutunut olennaisia tuhoksi luettavia haittavaikutuksia ja minkä paliskuntien alueilla niitä mahdollisesti on aiheutunut.

Lue digiä _3 kk vain 1 kk hinnalla_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.