Tilaajille

Luonto saadaan el­py­mään ja mo­ni­muo­toi­suu­den hu­pe­ne­mi­nen kuriin kier­to­ta­lous­rat­kai­suil­la – ruoka ja maa­ta­lous avain­ase­mas­sa

Sitran selvityksen mukaan luontokato voidaan pysäyttää ja luonnon monimuotoisuus palauttaa vuoden 2000 tasolle vuoteen 2035 mennessä. Siihen riittäisi jo kiertotalouteen siirtyminen neljällä sektorilla.

Sitran tuore selvitys “Tackling root causes – Halting biodiversity loss through the circular economy” mallintaa ensimmäistä kertaa maailmassa kvantitatiivisesti kiertotalousratkaisujen vaikutuksia globaaliin luonnon monimuotoisuuteen. Mallinnuksessa tarkasteltiin kiertotalousratkaisujen mahdollistamia maankäytön muutoksia ja niiden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Mahdollisuudet ovat erittäin merkittäviä: kiertotaloustoimet ruoantuotannossa, rakennus-, tekstiili- ja metsäsektorilla voivat kääntää huolestuttavaa vauhtia etenevän luontokadon suunnan eli pysäyttää monimuotoisuuden hupenemisen ja palauttaa luonnon elpymisuralle.