Tilaajille

Maa­kot­kien ai­heut­ta­mis­ta va­hin­gois­ta mak­set­tiin po­ro­ta­lou­del­le 870 000 euroa

Maakotkan aiheuttamista vahingoista porotaloudelle maksettiin viime vuonna paliskunnille korvauksia yhteensä noin 870 000 euroa.

Porotalouskorvauksia maksetaan sen mukaan, miten maakotkien pesinnät ovat poronhoitoalueella onnistuneet. Edellisenä vuonna korvauksia maksettiin 806 000 euroa. Kalankasvatuslaitoksille aiheutuneita maakotkan aiheuttamia vahinkoja korvattiin noin 24 000 euron edestä.