Tilaajille

Maa­kot­kis­ta mak­set­tiin kor­vauk­sia po­ro­ta­lou­del­le yli 800 000 euroa – laki muut­tu­mas­sa

Maakotkista maksettiin lähes miljoonakorvaukset poronhoitoalueella vuonna 2018.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset maksoivat paliskunnille yhteensä noin 806 100 euroa maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista.