Porovahingot
Kuukausi
Tytti Tuppurainen: Porovahinkoriidat siirtyvät puolueettomiin käsiin: "Tämä on erinomainen asia ja turvaa puolueettoman ja tasa-arvoisen käsittelyn"
Lukijalta Mielipide Tytti Tuppurainen

Tytti Tup­pu­rai­nen: Po­ro­va­hin­ko­rii­dat siir­ty­vät puo­lueet­to­miin käsiin: "Tämä on erin­omai­nen asia ja turvaa puo­lueet­to­man ja ta­sa-ar­voi­sen kä­sit­te­lyn"

14.10.2020 16:28 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kun porovahinkoja koskeva lakiesitys tuli julki, molemmat osapuolet kertoivat suhtautuvansa siihen myönteisesti – historiallinen tilanne on toivottavasti sovun alku

Pää­kir­joi­tus: Kun po­ro­va­hin­ko­ja koskeva la­ki­esi­tys tuli julki, mo­lem­mat osa­puo­let ker­toi­vat suh­tau­tu­van­sa siihen myön­tei­ses­ti – his­to­rial­li­nen tilanne on toi­vot­ta­vas­ti sovun alku

08.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Kerro: Mitä mieltä olet hallituksen esityksestä pororiitojen ratkaisuun?

Kerro: Mitä mieltä olet hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä po­ro­rii­to­jen rat­kai­suun?

07.10.2020 09:19 5
Porojen aiheuttamat vahingot tuomioistuimiin – Hallitus esittää porojen aiheuttamien vahinkojen arvioinnin ja riidanratkaisun uudistamista

Porojen ai­heut­ta­mat va­hin­got tuo­mio­is­tui­miin – Hal­li­tus esittää porojen ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen ar­vioin­nin ja rii­dan­rat­kai­sun uu­dis­ta­mis­ta

05.10.2020 16:01 4
Tilaajille
Vanhemmat
Porovahti–palvelun jatkoa pohditaan Kuusamossa

Po­ro­vah­ti–­pal­ve­lun jatkoa poh­di­taan Kuu­sa­mos­sa

04.06.2020 15:41 0
Tilaajille
Ennätykselliset hanget uhkaavat vasatuottoa – Ravinnon saanti porolla voi olla vaikeata metrisen, pehmentyneen lumihangen keskellä

En­nä­tyk­sel­li­set hanget uh­kaa­vat va­sa­tuot­toa – Ra­vin­non saanti porolla voi olla vai­kea­ta met­ri­sen, peh­men­ty­neen lu­mi­han­gen kes­kel­lä

07.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Porojen aiheuttamien vahinkojen arviointia koskeva uudistus etenee – Maa- ja metsätalousministeriössä vireillä olevan hankkeen tavoitteena on uudistaa poronhoitolaissa säädetty porojen aiheuttamia vahinkoja ja aitaamisasioita koskeva arviointi- ja riidanratkaisujärjestelmä

Porojen ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen ar­vioin­tia koskeva uu­dis­tus etenee – Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riös­sä vi­reil­lä olevan hank­keen ta­voit­tee­na on uu­dis­taa po­ron­hoi­to­lais­sa sää­det­ty porojen ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja ja ai­taa­mis­asioi­ta koskeva ar­vioin­ti- ja rii­dan­rat­kai­su­jär­jes­tel­mä

20.04.2020 12:32 0
Tilaajille
Maakotkista maksettiin korvauksia porotaloudelle yli 800 000 euroa – laki muuttumassa

Maa­kot­kis­ta mak­set­tiin kor­vauk­sia po­ro­ta­lou­del­le yli 800 000 euroa – laki muut­tu­mas­sa

19.02.2020 13:15 0
Tilaajille