Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Mat­kai­lu­ala esittää val­tio­neu­vos­tol­le kou­lu­jen ke­sä­lo­man siir­toa – ­ke­sä­lo­mal­le viikkoa ennen ju­han­nus­ta, kouluun elo–­syys­kuun vaih­tees­sa

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry on valmistelemassa esitystä valtioneuvostolle koulujen kesälomien siirtämisestä kahdella viikolla eteenpäin.
Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry on valmistelemassa esitystä valtioneuvostolle koulujen kesälomien siirtämisestä kahdella viikolla eteenpäin.
Kuva: Teija Soini

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry ryhtyy valmistelemaan esitystä valtioneuvostolle koulujen kesälomien siirtämisestä kahdella viikolla.

Suoma perustelee kesälomien siirtämisen tarvetta matkailualan tarpeilla.