Mat­kai­lu­rit­tä­jä, onhan tur­val­li­suus kun­nos­sa yri­tyk­ses­sä­si? – Se on parhain kil­pai­lu­valt­ti­si

Koillismaalla koulutetaan matkailun ohjelmapalvelujen tuottajia kiinnittämään entistä enemmän huomiota turvallisuusasioihin. Alueen luontoperustaisia ohjelmapalveluita tuotetaan turvallisesti ja laadukkaasti, mutta parannettavaakin löytyy, tosin lähinnä asioiden dokumentoinnissa.

Koillis-Suomen Aikuiskoulutuskeskuksella tiistaina pidettyyn luontoperusteisten ohjelmapalveluiden turvallisuuskoulutukseen osallistui 19 matkailualan toimijaa. Tilaisuudessa keskityttiin pääosin karhu-, lintu- ja maisemakuvauksen turvallisuuteen, mutta samat asiat korostuvat muissakin ohjelmapalveluissa.

Kouluttajana toiminut Erkki Karjalainen korosti turvallisuuden noudattamisen lisäksi myös tarvittavien asiakirjojen saattamista ajan tasalle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo matkailun ohjelmapalveluiden tuottamisen turvallisuutta.

Monesti viranomaisia pidetään kyttääjinä ja sakottajina, mutta niin Karjalaisen kuin monen koulutuksen osallistujankin mukaan Tukesin toimintatavat ovat ohjaavia ja neuvovia.

– Minulle Tukesin käynnistä jäi myönteinen ja helposti lähestyttävä mielikuva. He ilmoittivat tulostaan etukäteen ja paikan päällä he eivät suinkaan olleet kyttäämässä, vaan auttamassa ja valistamassa. Tukes haluaa selvästikin olla edistämässä turvallisuutta ja auttamassa alan toimijoita, vakuutti karhukuvauspaikoilla ryhmiä opastava Pekka Toivonen.

Turvallisuusasiakirja on ohjelmapalveluita tuottavissa yrityksissä pakollinen. Sen osana kaikille retkille ja kohteille pitää laatia omat erilliset turvallisuussuunnitelmansa. Yrityksissä palveluita tuotetaan turvallisesti, mutta kaikissa turvallisuusasioita ei ole riittävästi dokumentoitu. Asiakirjat eivät ole ajan tasalla tai ne puuttuvat kokonaan.

Erkki Karjalainen kannustaa yrittäjiä saattamaan turvallisuusasiakirjat kuntoon.

– Turvallisuusasiakirjan laatimisvastuu on yrityksen johdolla. Yrityksellä on vastuuhenkilö nimettynä, joka vastaa yrityksen turvallisuudesta ja asiakirjojen ajantasaisuudesta. Se kannattaa laatia yhdessä esimerkiksi oppaiden kanssa, koska he tuntevat parhaiten kohteet ja reitit. Kun turvallisuusasiakirja pidetään ajan tasalla, se toimii erittäin hyvänä perehdyttämisasiakirjana uusille oppaille, kannustaa Karjalainen.

Työntekijöitä kannattaa ohjeistaa tekemään kaikki asiat asettaen turvallisuus etusijalle.

– Turvallisuus ja palvelun laatu kulkevat käsi kädessä. Aina pitäisi tehdä asiat turvallisuus edellä eikä raha saisi näissä asioissa ratkaista. Turvallisuuden merkitys on erittäin tärkeä yrityksen imagolle ja monet kansainväliset asiakkaat edellyttävät turvallisuusasiakirjan olemassaoloa. Näin turvallisuus voi olla myös tärkeä kilpailuetu, huomauttaa Erkki Karjalainen.

Oppaan ammattitaidon merkitys turvallisuusasioiden ja jokamiehenoikeuksien viestimisessä asiakkaille, tulee korostumaan jatkossa.

Suomen lisäksi asiat tulee osata kertoa vähintään englanniksi ulkomaalaisten matkailijoiden määrän kasvaessa.

Esimerkiksi kuvauskojuilla tulee olla paloturvallisuusohjeet ja muutkin ohjeet suomen lisäksi jatkossa monella muullakin kielellä.

– Koillismaalla ohjelmapalvelujen turvallisuus on hyvällä tasolla. Asiakas voi lähteä luottavaisin mielin opastetulle retkelle kuvaamaan niin suurpetoja kuin maisemiakin, iloitsee Erkki Karjalainen.

Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittämishanke järjestää maksuttomia lyhytkoulutuksia, joiden tavoitteena on lisätä Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven alueella luontoalan eri opastehtävissä toimivien henkilöiden ammattitaitoa.

Hankkeen hallinnoijana toimii KSAK Oy ja osatoteuttajina Kuusamo-opisto ja Ksakki ry. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Jatkossa matkailutoimijat voivat hankkia pätevyyden toimia muun muassa melontaohjaajana, maastopyöräilyohjaajana ja koskenlaskuveneen ohjaajana. Lisäksi koulutusta on tarjolla muun muassa valokuvaukseen.