Lukijalta

Meille soi­tet­tiin: kiitos Sis­ko­Kii­tos Sisko Oja­jär­vi 5.6. jul­kais­tus­ta kir­joi­tuk­ses­ta­si ”Kun meille ei mikään kel­paa”. Osuit nau­lan­kan­taan!

Meille soitettiin: kiitos Sisko

Kiitos Sisko Ojajärvi 5.6. julkaistusta kirjoituksestasi ”Kun meille ei mikään kelpaa”. Osuit naulankantaan!

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Hyvältä kuulostavia sanoja, niinpä poliitikot ja papitkin niitä mielellään toistelevat. Mutta tarkoittaako tasa-arvo ”kaikkea hyvää kaikille, ilmaiseksi”? Monet tekevät kovaa työtä vuosikymmeniä, mutta on niitäkin jotka kokevat, että ”työelämä ei oo mun juttu”. Jaetaanko silti kaikki hyvä tasan? Sekö on oikeudenmukaisuutta?