Tilaajille

Met­sä­alan toi­mi­joil­le ja met­sän­omis­ta­jil­le uusi suun­nit­te­lu­vä­li­ne suo­met­sien kes­tä­vään hoitoon

Metsänomistajat joutuvat tekemään suometsien hoitoa koskevat ratkaisut ilman käsitystä toimenpiteiden kokonaiskestävyydestä. Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen metsäkeskuksen, Tapio Oy:n, Itä-Suomen yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteishankkeessa tuotetaan verkkopohjainen suunnitteluväline, jonka avulla suometsien hoidon suunnittelussa voidaan ottaa huomioon kannattava puuntuotanto sekä ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutukset.

Suometsät ovat merkittävä hiili- ja ravinnevarasto, ja metsätaloustoimenpiteet vaikuttavat näihin varastoihin. Suometsien uudistaminen ja ojien kunnostukset aiheuttavat kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vesistöihin. Metsien käsittely vaikuttaa myös luonnon monimuotoisuuteen. Suometsien kannattava puuntuotanto, ilmasto- ja vesistövaikutusten minimointi sekä monimuotoisuuden lisääminen ovat osin ristiriitaisia tavoitteita, joita tulee tarkastella samanaikaisesti toimenpiteitä suunniteltaessa., todetaan Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa.