Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus: en­nä­tys­mää­rä nuoria haki met­sän­is­tu­tuk­seen Koil­lis­maal­la

Kainuun ja Koillismaan valtion mailla on metsänistutus täydessä vauhdissa. Nelisenkymmentä koululaista ja metsäalan harjoittelijaa sai Metsähallituksesta mieleisen kesätyönpaikan ja ovat istutushommissa yhdessä metsureiden ja metsäpalveluyrittäjien kanssa.

Erityisesti tänä vuonna on ollut paljon hakijoita, kaikki halukkaat eivät päässeet töihin. Suomussalmelle, Kuhmoon ja Koillismaalle oli yhteensä yli sata hakijaa, mutta ja paikan sai vajaa 40 henkilöä. Koululaisten istutustyötä ohjaavat Metsähallituksen metsurit sekä metsäalan opiskelijat, jotka ovat opintoihin liittyvässä harjoittelussa.