Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Met­sän­hoi­don kalusto kiinni myrs­ky­tu­hois­sa – Ke­me­ra-tu­kia on mak­set­tu met­sän­omis­ta­jil­le Poh­jois-Suo­mes­sa elokuun loppuun men­nes­sä 7,7 mil­joo­naa

Pudasjärvi

Kemera-tukia on maksettu metsänomistajille Pohjois-Suomessa elokuun loppuun mennessä 7,7 miljoonaa euroa, mikä on seitsemän prosenttia viime vuotta enemmän. Lapissa tukia on maksettu 17 prosenttia ja Kainuussa 9 prosenttia viime vuotta enemmän, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla tukia on maksettu kaksi prosenttia viime vuotta vähemmän.

Työlajeittain tarkasteltuna nuoren metsän hoitoa on tehty Lapissa huomattavasti enemmän verrattaessa vuoden takaiseen ajankohtaan. Kainuussa nuoren metsän hoidon tuen käyttö on viime vuoden tasolla ja Pohjois-Pohjanmaalla käyttö on vähentynyt vuoden takaisesta. Metsätiehankkeiden osalta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuen käyttö on kaksikertaistunut, kun taas Lapissa tuen käyttö on pysynyt samalla tasolla viime vuoteen verrattaessa. Suometsänhoidon tukien käytössä on havaittavissa pientä laskua kaikissa pohjoisen maakunnissa.