Pölkky Kuu­sa­mol­la on pääsy Eu­roo­pan kor­keim­paan sar­jaan, mutta kar­sin­to­jen­kin ko­ti­pe­lei­hin kuu­sa­mo­lais­kat­so­jal­la olisi pitkä matka – "Ro­va­nie­mel­lä sai­sim­me salin varmaan edul­li­sem­min ja len­to­pal­lo­ys­tä­viä pa­rem­min liik­keel­le kuin Ou­lus­sa"

Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Mikä paik­ka­kun­nal­la on pa­ras­ta, mitä taas voisi pa­ran­taa? Kuusamo on mukana seu­tu­kau­pun­ki­tut­ki­muk­ses­sa, jossa asuk­kaat ker­to­vat mie­li­pi­teen­sä ko­ti­kau­pun­gis­taan

Kuusamo on mukana yhtenä 57:stä suomalaisesta seutukaupungista, joiden parhaita ominaisuuksia kysytään yleisöltä tammi-helmikuun aikana, Kuusamon kaupungilta kerrotaan. Innolink Oy:n toteuttamassa sähköisessä kyselyssä seutukaupunkien asukkaat pääsevät kertomaan mielikuviaan omasta kaupungistaan ja siitä, mitkä asiat ovat parhaita ja mitä parannettavaa kenties löytyy. Seutukaupungilla tarkoitetaan yleisesti oman alueensa tai seutunsa keskuksia.

Tutkimuksella selvitetään seutukaupunkien asukkailta heidän omia mielikuvia, kuten oman asuinpaikan erityispiirteitä ja omaleimaisia vetovoimatekijöitä. Kyselyssä voi pohtia ja vertailla muun muassa imagoa ja mielikuvia, kuten tunnettavuutta, turvallisuutta, asumista, työllistymistä ja muuttohalukkuutta.