Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Viikko
Lainavinkki: Pepin, Eemelin ja muiden sankarien luojan parhaat joulutarinat – tästä pääset myös lukemaan näytteen kirjasta

Lai­na­vink­ki: Pepin, Eemelin ja muiden san­ka­rien luojan parhaat jou­lu­ta­ri­nat – tästä pääset myös lu­ke­maan näyt­teen kir­jas­ta

26.11.2022 04:00
Tilaajille
Kaikki synnit -ohjaaja Mika Ronkaisen lapsuuden paratiisi oli Kuusamon Kuoliolla – Näin menestyssarja syntyi: "On luontevaa inspiroitua todellisesta elämästä, kun minulla on dokkaritausta ja Venlalla toimittajatausta"

Kaikki synnit -oh­jaa­ja Mika Ron­kai­sen lap­suu­den pa­ra­tii­si oli Kuu­sa­mon Kuo­liol­la – Näin me­nes­tys­sar­ja syntyi: "On luon­te­vaa ins­pi­roi­tua to­del­li­ses­ta elä­mäs­tä, kun minulla on dok­ka­ri­taus­ta ja Ven­lal­la toi­mit­ta­ja­taus­ta"

25.11.2022 16:30
Tilaajille
Toimittajalta: Lapset ja nuoret harrastajateatteriin? Älylaitteiden aikakautena vastakkain ovat usein pelaaminen ja fyysiset harrastukset
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lapset ja nuoret har­ras­ta­ja­teat­te­riin? Äly­lait­tei­den ai­ka­kau­te­na vas­tak­kain ovat usein pe­laa­mi­nen ja fyy­si­set har­ras­tuk­set

23.11.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Näyttämö harjoittelee ensi kesäksi Kalle Päätaloa – ansioitunut tuottaja palkittiin vuoden näyttämöläisenä

Kuu­sa­mon Näyt­tä­mö har­joit­te­lee ensi kesäksi Kalle Pää­ta­loa – an­sioi­tu­nut tuot­ta­ja pal­kit­tiin vuoden näyt­tä­mö­läi­se­nä

23.11.2022 04:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Posion kiertoliittymän taidekilpailun voittanut ehdotus myös toteutetaan – kunnanhallitus päätti teoksen tilaamisesta Paula Suomiselta

Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­kil­pai­lun voit­ta­nut ehdotus myös to­teu­te­taan – kun­nan­hal­li­tus päätti teoksen ti­laa­mi­ses­ta Paula Suo­mi­sel­ta

21.11.2022 17:40 1
Tilaajille
Kunniamaininnat Pomppa-bändille ja Merja Siikaluomalle Posion teatteritapahtumassa – Viikonlopun katselmuksessa nähtiin kahdeksan esitystä, niitä kävi katsomassa yhteensä vajaa tuhat henkeä

Kun­nia­mai­nin­nat Pomp­pa-bän­dil­le ja Merja Sii­ka­luo­mal­le Posion teat­te­ri­ta­pah­tu­mas­sa – Vii­kon­lo­pun kat­sel­muk­ses­sa nähtiin kah­dek­san esi­tys­tä, niitä kävi kat­so­mas­sa yh­teen­sä vajaa tuhat henkeä

21.11.2022 15:21
Tilaajille
Lainavinkki: Peikkokieli ja huumori valloittavat Mikko Kalajoen ensimmäisessä lastenkirjassa

Lai­na­vink­ki: Peik­ko­kie­li ja huumori val­loit­ta­vat Mikko Ka­la­joen en­sim­mäi­ses­sä las­ten­kir­jas­sa

20.11.2022 18:00
Tilaajille
Harrastajateatteri imaisi Sakarin, Ruskan ja Mirkan mukaansa – Heistä kaksi nousi Posion Kouta -tapahtumassa ensimmäistä kertaa lavalle –  ”Tämä on meille kuin toinen koti, paras harrastus ikinä”

Har­ras­ta­ja­teat­te­ri imaisi Sa­ka­rin, Ruskan ja Mirkan mu­kaan­sa – Heistä kaksi nousi Posion Kouta -ta­pah­tu­mas­sa en­sim­mäis­tä kertaa lavalle – ”Tämä on meille kuin toinen koti, paras har­ras­tus ikinä”

20.11.2022 18:47
Tilaajille
Posion joulunavaus keräsi Pikkutorille yli 100-päisen yleisön – ”Tätä valon aikaa odottaessamme sytytämme taas joulun valot ikkunoihimme, pihoillemme ja rakkaalle kotiraitillemme” – Katso kuvat joulunavauksesta tästä

Posion jou­lun­avaus keräsi Pik­ku­to­ril­le yli 100-päi­sen yleisön – ”Tätä valon aikaa odot­taes­sam­me sy­ty­täm­me taas joulun valot ik­ku­noi­him­me, pi­hoil­lem­me ja rak­kaal­le ko­ti­rai­til­lem­me” – Katso kuvat jou­lun­avauk­ses­ta tästä

19.11.2022 23:36 1
Tilaajille
Jazzlaulaja ja kitaristi tuovat svengaavat joululaulut Posiolle – Mariah Hortans ja Mathias Sandberg esiintyvät tulevana lauantaina

Jazz­lau­la­ja ja ki­ta­ris­ti tuovat sven­gaa­vat jou­lu­lau­lut Po­siol­le – Mariah Hortans ja Mathias Sand­berg esiin­ty­vät tu­le­va­na lauan­tai­na

18.11.2022 08:30
Tilaajille
Lainavinkki: Arkisista asioista lapsia kiinnostavalla tavalla – kirja opettaa, mitä voi tapahtua, jos sääntöjä ei noudateta

Lai­na­vink­ki: Ar­ki­sis­ta asiois­ta lapsia kiin­nos­ta­val­la tavalla – kirja opet­taa, mitä voi ta­pah­tua, jos sään­tö­jä ei nou­da­te­ta

13.11.2022 04:00
Tilaajille
Kempeleessä kasvanut Toni Kamula on Kalle Päätalon ääni – Millaista on lukea 16 994 sivua Iijoki-sarjaa äänikirjoiksi?

Kem­pe­lees­sä kas­va­nut Toni Kamula on Kalle Pää­ta­lon ääni – Mil­lais­ta on lukea 16 994 sivua Ii­jo­ki-sar­jaa ää­ni­kir­joik­si?

12.11.2022 11:00
Tilaajille
Taivalkosken Päätalo-keskuksessa vietettiin 103-vuotispäivää – "Jotkut kiinnostuneet ovat perehtyneet asiaan uskomattoman tarkkaan"

Tai­val­kos­ken Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa vie­tet­tiin 103-vuo­tis­päi­vää – "Jotkut kiin­nos­tu­neet ovat pe­reh­ty­neet asiaan us­ko­mat­to­man tark­kaan"

11.11.2022 18:05
Tilaajille
Karjalaisen kirjasta toinen painos –"onneksi olen jo 46-vuotias"

Kar­ja­lai­sen kir­jas­ta toinen painos –"on­nek­si olen jo 46-vuo­tias"

11.11.2022 14:04 3
Tilaajille
"Perkele ja helvetti ovat tuttuja suomalaisille katsojille" – Kuusamon Näyttämön uudesta näytelmästä katsojat tunnistavat samaistumispintaa, varsinkin jos takana on pitkä parisuhde, arvioivat Henry ja Alice

"Per­ke­le ja hel­vet­ti ovat tuttuja suo­ma­lai­sil­le kat­so­jil­le" – Kuu­sa­mon Näyt­tä­mön uudesta näy­tel­mäs­tä kat­so­jat tun­nis­ta­vat sa­mais­tu­mis­pin­taa, var­sin­kin jos takana on pitkä pa­ri­suh­de, ar­vioi­vat Henry ja Alice

11.11.2022 12:00
Tilaajille
"Aloitin maalausharrastukseni taiteen suurmiehen innoittamana" – Jarmo Suojärvi tekee palettiveitsellä öljyväri-ja akryylimaalauksia

"A­loi­tin maa­laus­har­ras­tuk­se­ni taiteen suur­mie­hen in­noit­ta­ma­na" – Jarmo Suo­jär­vi tekee pa­let­ti­veit­sel­lä öl­jy­vä­ri-ja ak­ryy­li­maa­lauk­sia

05.11.2022 12:00 1
Tilaajille
Lainavinkki: Varjo ja riipus

Lai­na­vink­ki: Varjo ja riipus

05.11.2022 04:00
Tilaajille
Niina Föhr maalaa satumaisia kuvia poroista, koska haluaa jakaa iloa negatiivisuuden sijaan: – "Miesystävä sanoikin, että sinulle joka päivä on kuin lauantai"

Niina Föhr maalaa sa­tu­mai­sia kuvia po­rois­ta, koska haluaa jakaa iloa ne­ga­tii­vi­suu­den sijaan: – "Mie­sys­tä­vä sa­noi­kin, että sinulle joka päivä on kuin lauan­tai"

04.11.2022 16:30
Tilaajille
Koillissanomien entinen valokuvaaja Mikko Halvari vaihtoi kameran ja tietokoneen Google-kääntäjään ja muiden auttamiseen: "On tässä ollut muutamia tosi hektisiä päiviä"

Koil­lis­sa­no­mien entinen va­lo­ku­vaa­ja Mikko Halvari vaihtoi kameran ja tie­to­ko­neen Goog­le-kään­tä­jään ja muiden aut­ta­mi­seen: "On tässä ollut muu­ta­mia tosi hek­ti­siä päiviä"

03.11.2022 17:15 2
Tilaajille
Kuusamon legendat - kirjan kirjoittanut Tero Karjalainen vierailulla Kuusamon kirjastossa

Kuu­sa­mon le­gen­dat - kirjan kir­joit­ta­nut Tero Kar­ja­lai­nen vie­rai­lul­la Kuu­sa­mon kir­jas­tos­sa

01.11.2022 13:14
Tilaajille