Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Kuukausi
Koillissanomat ilmestyy itsenäisyyspäivänä näköislehtenä

Koil­lis­sa­no­mat il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä nä­köis­leh­te­nä

05.12.2023 17:12
Tilaajille
Rovaniemellä pian konsertoivat lauluntekijät kertovat, miten syntyy syvällinen joululaulu, joka myös avaa itkuhanat helposti

Ro­va­nie­mel­lä pian kon­ser­toi­vat lau­lun­te­ki­jät ker­to­vat, miten syntyy sy­väl­li­nen jou­lu­lau­lu, joka myös avaa it­ku­ha­nat hel­pos­ti

03.12.2023 17:00
Tilaajille
Lainavinkki: Runokylpy pulppuaa lämpimiä ajatuksia – Kirjoittaja on ruvennut revittelemään kielen kanssa ja jotenkin siitä huolimatta onnistunut puristamaan tekstit pieniksi helmiksi

Lai­na­vink­ki: Ru­no­kyl­py pulp­puaa läm­pi­miä aja­tuk­sia – ­Kir­joit­ta­ja on ru­ven­nut re­vit­te­le­mään kielen kanssa ja jo­ten­kin siitä huo­li­mat­ta on­nis­tu­nut pu­ris­ta­maan tekstit pie­nik­si hel­mik­si

02.12.2023 12:00
Tilaajille
Raha kiinnostaa, myöntää taiteellinen johtaja Mikko Levón – Epikset on tulossa myös ensi kesänä, ensimmäinen esiintyjä julki

Raha kiin­nos­taa, myöntää tai­teel­li­nen johtaja Mikko Levón – Epikset on tulossa myös ensi kesänä, en­sim­mäi­nen esiin­ty­jä julki

01.12.2023 15:01 1
Tilaajille
"Melodraama Koillismaalle " tuo koillismaalaisten tekstejä näyttämölle  – Viime kesänä Taivalkoskella virinnyt ajatus käynnistyy tammikuussa projektina myös Posiolla ja Kuusamossa

"Me­lod­raa­ma Koil­lis­maal­le " tuo koil­lis­maa­lais­ten teks­te­jä näyt­tä­möl­le – Viime kesänä Tai­val­kos­kel­la vi­rin­nyt ajatus käyn­nis­tyy tam­mi­kuus­sa pro­jek­ti­na myös Po­siol­la ja Kuu­sa­mos­sa

30.11.2023 04:01
Tilaajille
"Ajettiin polkupyörillä Keljaan katsomaan elokuvan tekoa" – Juhani Ahon romaani on filmatisoitu Kuusamossa monta kertaa, vanhat valokuvat kertovat, miltä pitäjässä näytti kameran suristessa 87 vuotta sitten

"A­jet­tiin pol­ku­pyö­ril­lä Keljaan kat­so­maan elo­ku­van tekoa" – Juhani Ahon romaani on fil­ma­ti­soi­tu Kuu­sa­mos­sa monta kertaa, vanhat va­lo­ku­vat ker­to­vat, miltä pi­tä­jäs­sä näytti kameran su­ris­tes­sa 87 vuotta sitten

24.11.2023 16:30
Tilaajille
Päätalo-veteraani haluaa tehdä Kallesta uuden elokuvan ja uskoo, että se kiinnostaa kansainvälisestikin – rahoituspottiin Naturpolikselta kymppitonni

Pää­ta­lo-ve­te­raa­ni haluaa tehdä Kal­les­ta uuden elo­ku­van ja uskoo, että se kiin­nos­taa kan­sain­vä­li­ses­ti­kin – ra­hoi­tus­pot­tiin Na­tur­po­lik­sel­ta kymp­pi­ton­ni

23.11.2023 04:00 2
Tilaajille
"Muuten tilanne on samanlainen kuin hoitajilla, joita kovasti arvostetaan, kehutaan ja ovella taputetaan olalle, että hyvin meni" – Minna Rytisalon mukaan Suomen pitäisi ottaa mallia Virosta

"Muuten tilanne on sa­man­lai­nen kuin hoi­ta­jil­la, joita kovasti ar­vos­te­taan, ke­hu­taan ja ovella ta­pu­te­taan olalle, että hyvin meni" – Minna Ry­ti­sa­lon mukaan Suomen pitäisi ottaa mallia Virosta

19.11.2023 16:30 3
Tilaajille
Lainavinkki: Ääneen lukeminen kannattaa, vaikka lapsi ei vielä itse osaisi puhua – nappaa tästä vinkit kirjoista, joita kannattaa lukea perheen pienimmille

Lai­na­vink­ki: Ääneen lu­ke­mi­nen kan­nat­taa, vaikka lapsi ei vielä itse osaisi puhua – ­nap­paa tästä vinkit kir­jois­ta, joita kan­nat­taa lukea perheen pie­nim­mil­le

19.11.2023 12:00
Tilaajille
”Kohottaa yhteisöllisyyttä ja kylähenkeä” – Taivalkosken joulunavauksessa joululaulut raikasivat, joulupukki jakoi lahjoja lapsille ja makkarat ja glögi tekivät kauppansa

”Ko­hot­taa yh­tei­söl­li­syyt­tä ja ky­lä­hen­keä” – Tai­val­kos­ken jou­lun­avauk­ses­sa jou­lu­lau­lut rai­ka­si­vat, jou­lu­puk­ki jakoi lahjoja lap­sil­le ja mak­ka­rat ja glögi tekivät kaup­pan­sa

18.11.2023 23:36
Tilaajille
Koillissanomat on Suomen paras paikallismedia – myös juttukilpailusta palkinto Koillissanomille

Koil­lis­sa­no­mat on Suomen paras pai­kal­lis­me­dia – myös jut­tu­kil­pai­lus­ta pal­kin­to Koil­lis­sa­no­mil­le

16.11.2023 22:01 8
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Kun lehdet menivät verkkoon, opettivat ne aluksi lukijansa ilmaisen sisällön käyttäjäksi – nyt vastuullinen media on kriisissä ja Elvis elää otsikoissa
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Kun lehdet menivät verk­koon, opet­ti­vat ne aluksi lu­ki­jan­sa il­mai­sen si­säl­lön käyt­tä­jäk­si – nyt vas­tuul­li­nen media on krii­sis­sä ja Elvis elää ot­si­kois­sa

16.11.2023 04:00
Tilaajille
Arvio: Erämiehen elämää kaukana kaikesta – toimittaja Pekka Ervasti jakaa kirjassaan hyviä neuvoja harrastuksestaan

Arvio: Erä­mie­hen elämää kaukana kai­kes­ta – toi­mit­ta­ja Pekka Ervasti jakaa kir­jas­saan hyviä neuvoja har­ras­tuk­ses­taan

15.11.2023 12:44 2
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Vanha rouva lähti kaupunkiin ja kadotti intialaisen ja Pentik-lautasen – miksi designlautanen oli mukana ja mistä se lopulta löytyi?
Kolumni

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Vanha rouva lähti kau­pun­kiin ja kadotti in­tia­lai­sen ja Pen­tik-lau­ta­sen – miksi de­sign­lau­ta­nen oli mukana ja mistä se lopulta löytyi?

14.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Koillissanomat jälleen ehdolla Suomen parhaaksi paikallismediaksi – voittaja selviää ensi viikolla

Koil­lis­sa­no­mat jälleen ehdolla Suomen par­haak­si pai­kal­lis­me­diak­si – voit­ta­ja selviää ensi vii­kol­la

06.11.2023 12:58
Tilaajille
Lainavinkki: Tulen ja tuhkat tyttäret vie nuoret fantasiamaailmaan – helppolukuinen kirja kertoo tyttöjen ystävyydestä ja taistelusta lohikäärmettä vastaan

Lai­na­vink­ki: Tulen ja tuhkat tyt­tä­ret vie nuoret fan­ta­sia­maail­maan – ­help­po­lu­kui­nen kirja kertoo tyt­tö­jen ys­tä­vyy­des­tä ja tais­te­lus­ta lo­hi­käär­met­tä vastaan

05.11.2023 17:00
Tilaajille
Arvio: Irwin Goodmanista kirjoitettiin jälleen yksi uusi elämäkerta – Tuorein on täydellisin ja tarkin raportti laulajan koko elämänmenosta

Arvio: Irwin Good­ma­nis­ta kir­joi­tet­tiin jälleen yksi uusi elä­mä­ker­ta – Tuorein on täy­del­li­sin ja tarkin ra­port­ti lau­la­jan koko elä­män­me­nos­ta

04.11.2023 16:30
Tilaajille
Älä puhu lapselle poisnukkumisesta, vaan kuolemasta – Elämän arvaamattomuuteen ei ketään tarvitse kuitenkaan valmistella

Älä puhu lap­sel­le pois­nuk­ku­mi­ses­ta, vaan kuo­le­mas­ta – E­lä­män ar­vaa­mat­to­muu­teen ei ketään tar­vit­se kui­ten­kaan val­mis­tel­la

04.11.2023 12:00
Tilaajille
Harmonikkataiturit Ruotsista ja Suomesta konsertoivat opistolla – illan aikana kuullaan myös meän kieltä

Har­mo­nik­ka­tai­tu­rit Ruot­sis­ta ja Suo­mes­ta kon­ser­toi­vat opis­tol­la – illan aikana kuul­laan myös meän kieltä

02.11.2023 17:00