Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Kulttuuri
Kuukausi
Naperot kokosivat aarteen – Taivalkoskella Päätalo-keskuksen arkistossa on noin 69 000 satua

Naperot ko­ko­si­vat aarteen – Tai­val­kos­kel­la Pää­ta­lo-kes­kuk­sen ar­kis­tos­sa on noin 69 000 satua

15.01.2022 12:00
Tilaajille
Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot yhdistyivät Pohjoisen eKirjastoksi – kirjoja, lehtiä, elokuvia ja musiikkia kaikille pohjoissuomalaisille

Kai­nuun, Lapin ja Poh­jois-Poh­jan­maan kir­jas­tot yh­dis­tyi­vät Poh­joi­sen eKir­jas­tok­si – kir­jo­ja, lehtiä, elo­ku­via ja mu­siik­kia kai­kil­le poh­jois­suo­ma­lai­sil­le

15.01.2022 11:18
"Rakastan lumista maisemaa enemmän kuin mitään" – aloitteleva visuaalinen taiteilija loi teoksen, jonka toivoo pysäyttävän havainnoimaan ympäristössä tapahtuvaa: Polar Night Light Festival valaisee Rukan viidettä kertaa

"Ra­kas­tan lumista mai­se­maa enemmän kuin mitään" – aloit­te­le­va vi­suaa­li­nen tai­tei­li­ja loi teok­sen, jonka toivoo py­säyt­tä­vän ha­vain­noi­maan ym­pä­ris­tös­sä ta­pah­tu­vaa: Polar Night Light Fes­ti­val va­lai­see Rukan vii­det­tä kertaa

14.01.2022 04:01
Tilaajille
Miksi selkosten maa saa kynän teräväksi? Koillismaalta tulee ennätysmäärä kirjailijoita – renkirunoilija Juuso Mursusta painosten kuninkaaseen Kalle Päätaloon

Miksi sel­kos­ten maa saa kynän te­rä­väk­si? Koil­lis­maal­ta tulee en­nä­tys­mää­rä kir­jai­li­joi­ta – ren­ki­ru­noi­li­ja Juuso Mur­sus­ta pai­nos­ten ku­nin­kaa­seen Kalle Pää­ta­loon

09.01.2022 12:00 1
Tilaajille
Arvio: Raisa Alasaarelan pianismi vakuutti illasta toiseen – musiikkiopiston konsertissa ensi kertaa esiintyi peräti kuusi soittajaa

Arvio: Raisa Ala­saa­re­lan pia­nis­mi va­kuut­ti illasta toiseen – mu­siik­ki­opis­ton kon­ser­tis­sa ensi kertaa esiin­tyi peräti kuusi soit­ta­jaa

08.01.2022 04:00
Tilaajille
Sentencedin uurna kiinnostaa, vaikka yhtyeen lopettamisesta on kulunut jo 16 vuotta – rumpali Vesa Rannan ideasta syntyneestä vinyylikokoelmasta tulee "viimeinen aarrearkku"

Sen­ten­ce­din uurna kiin­nos­taa, vaikka yhtyeen lo­pet­ta­mi­ses­ta on kulunut jo 16 vuotta – rumpali Vesa Rannan ideasta syn­ty­nees­tä vi­nyy­li­ko­koel­mas­ta tulee "vii­mei­nen aar­reark­ku"

07.01.2022 19:00
Tilaajille
Arvio: Vivaldin ”Kesä” tuli talven keskelle, kun aito italialainen barokkityyli hehkui Kuusamon musiikkiopiston oppilaskonsertissa

Arvio: Vi­val­din ”Kesä” tuli talven kes­kel­le, kun aito ita­lia­lai­nen ba­rok­ki­tyy­li hehkui Kuu­sa­mon mu­siik­ki­opis­ton op­pi­las­kon­ser­tis­sa

07.01.2022 17:00
Tilaajille
Sentencedin uurna

Sen­ten­ce­din uurna

05.01.2022 13:35
Tilaajille
Kuusamotalolla ja Pallo-Karhuissa ollaan varautuneita koronarajoitusten jatkumiseen tammikuun puolivälin jälkeenkin – "Pitää varautua pitkään kevääseen"

Kuu­sa­mo­ta­lol­la ja Pal­lo-Kar­huis­sa ollaan va­rau­tu­nei­ta ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jat­ku­mi­seen tam­mi­kuun puo­li­vä­lin jäl­keen­kin – "Pitää va­rau­tua pitkään ke­vää­seen"

03.01.2022 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: It Takes Two on tasohyppely-toimintaseikkailupeli – Juoni on kuin romanttisesta komediasta

Lai­na­vink­ki: It Takes Two on ta­so­hyp­pe­ly-toi­min­ta­seik­kai­lu­pe­li – Juoni on kuin ro­mant­ti­ses­ta ko­me­dias­ta

02.01.2022 17:00
Tilaajille
Jaakko Törmälä on valittu Kuusamon uudeksi kirjastotoimenjohtajaksi – pitäisi ottaa vapautuva työhuone vastaan jo kuukauden kuluttua

Jaakko Törmälä on valittu Kuu­sa­mon uudeksi kir­jas­to­toi­men­joh­ta­jak­si – pitäisi ottaa va­pau­tu­va työ­huo­ne vastaan jo kuu­kau­den ku­lut­tua

29.12.2021 19:51
Tilaajille
Lumi-festivaali tuo nousevat artistit ja kansainväliset kykyjenetsijät Rukalle helmikuussa – "Rukalla järjestettävä festivaali voi olla ainutlaatuinen helsinkiläiselle, vielä enemmän vaikkapa briteille"

Lu­mi-fes­ti­vaa­li tuo nou­se­vat ar­tis­tit ja kan­sain­vä­li­set ky­ky­jen­et­si­jät Rukalle hel­mi­kuus­sa – "Ru­kal­la jär­jes­tet­tä­vä fes­ti­vaa­li voi olla ai­nut­laa­tui­nen hel­sin­ki­läi­sel­le, vielä enemmän vaik­ka­pa bri­teil­le"

28.12.2021 11:00
Tilaajille
Antti Tuuri kuvaa trilogiassaan Koillismaallekin tuttuja historian käänteitä – kävisikö hän nyky-Suomen kansalliskirjailijaksi, kysyy Jouni Alavuotunki
Essee

Antti Tuuri kuvaa tri­lo­gias­saan Koil­lis­maal­le­kin tuttuja his­to­rian kään­tei­tä – kä­vi­si­kö hän ny­ky-Suo­men kan­sal­lis­kir­jai­li­jak­si, kysyy Jouni Ala­vuo­tun­ki

26.12.2021 12:00
Tilaajille

Lukijan runo: Suuri mer­ki­tys

25.12.2021 19:33
Tilaajille
Vuosikymmenten perinne jatkuu: Maila Pöyliön jouluruno saadaan tänäkin vuonna iloksemme
Mielipidekirjoitus

Vuo­si­kym­men­ten perinne jatkuu: Maila Pöyliön jou­lu­ru­no saadaan tänäkin vuonna ilok­sem­me

25.12.2021 12:00
Tilaajille
Lainavinkki: Tarvitseeko nykytaidemusiikkia ymmärtää? Finlandia-palkitun Osmo Tapio Räihälän mukaan ei

Lai­na­vink­ki: Tar­vit­see­ko ny­ky­tai­de­mu­siik­kia ym­mär­tää? Fin­lan­dia-pal­ki­tun Osmo Tapio Räi­hä­län mukaan ei

19.12.2021 04:00
Tilaajille
Kurkista Taivalkosken vanhan ja arvokkaan kunnantalon vintille ja kellariin – " Kesähelteillä sisälämpötila huoneissa on voinut käydä tätä ennen 26–28 asteessa"

Kur­kis­ta Tai­val­kos­ken vanhan ja ar­vok­kaan kun­nan­ta­lon vin­til­le ja kel­la­riin – " Ke­sä­hel­teil­lä si­sä­läm­pö­ti­la huo­neis­sa on voinut käydä tätä ennen 26–28 as­tees­sa"

18.12.2021 12:20 1
Tilaajille
Vanhemmat
Posion kunnan kulttuuripalkinto Reino Hämeenniemelle – Paikallishistoriaa ja perinnetietoa kirjoina ja valokuvin tallentanut posiolainen toimittaja on kirjoittanut ammatikseen jo vuodesta 1988

Posion kunnan kult­tuu­ri­pal­kin­to Reino Hä­meen­nie­mel­le – Pai­kal­lis­his­to­riaa ja pe­rin­ne­tie­toa kir­joi­na ja va­lo­ku­vin tal­len­ta­nut po­sio­lai­nen toi­mit­ta­ja on kir­joit­ta­nut am­ma­tik­seen jo vuo­des­ta 1988

16.12.2021 15:53
Tilaajille
Arvio: Läikön basso siivitti ja Kourun sormet tanssivat, kun 70 vuoden mieskuorolaulu päättyi Kuusamossa

Arvio: Läikön basso sii­vit­ti ja Kourun sormet tans­si­vat, kun 70 vuoden mies­kuo­ro­lau­lu päättyi Kuu­sa­mos­sa

15.12.2021 18:04
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Posion veistosten valaistuksesta mesotaan somessa – nyt puhuu veistosten tekijä: Veistosten valaistus ei ole koristelua, tällainen valaistuksen tulisi olla
Mielipidekirjoitus

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Posion veis­tos­ten va­lais­tuk­ses­ta me­so­taan somessa – nyt puhuu veis­tos­ten tekijä: Veis­tos­ten va­lais­tus ei ole ko­ris­te­lua, täl­lai­nen va­lais­tuk­sen tulisi olla

13.12.2021 12:00
Tilaajille