Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Näitä keinoja yrit­tä­jät esit­tä­vät: pal­ve­lu­ha­ke­mis­to yrit­tä­jis­tä, pa­rem­mat net­ti­si­vut, työ­voi­man saa­ta­vuu­den on­gel­mat rat­kais­ta­va

Taivalkosken Yrittäjien hallituksen, Taivalkosken kunnan ja Naturpoliksen yhteistyöpalaveri pidettiin lokakuun alussa Taivalkosken kunnantalolla.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Kirsi Anttila esitteli vuoden 2018 elinkeinopoliittista mittaristoa, johon Taivalkoskelta vastauksia saatiin 24 kappaletta. Suhteessa yrittäjäjärjestön 85 jäseniseen joukkoon se on poikkeuksellisen paljon.

Taivalkosken osalta nousi tarkempaan pohdintaan kaksi aihealuetta, kuntastrategia ja viestintä. Kunnan markkinointi vetovoimaisena yritys- ja asuinpaikkana arvioitiin kehittyneen viimeisten vuosien aikana huonompaan suuntaan.

Todettiin, että esimerkiksi elinkeinopalveluihin liittyvien nettisivujen sisältöä olisi tarpeellista kehittää, koska tällä erää yritystoiminnasta kiinnostuneet eivät löydä palveluita helposti ja heidän tavoittamisensa on haasteellista.

Tiedotustilaisuuksien järjestämistä pohdittiin – mutta todettiin, että yrityspalveluiden tuottamia tilaisuuksia on järjestetty vuosittain, mutta useammassa paikalla on ollut vain yksi yrittäjä. Kutsuttuina ovat olleet käytännössä kaikki taivalkoskelaiset yritykset.

Taivalkosken yrittäjien puheenjohtaja Pekka Vääräniemi esitti, että kunnan tai Naturpoliksen tulisi luoda palveluhakemisto kunnan alueella toimivien yritysten palveluista.

Jokijärven Saijan matkailuyrittäjä Helena Karppinen toi esille työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat. Ne korostuvat sesonkiluonteisissa työsuhteissa, mutta myös vakituisiin työsuhteisiin on haasteellista saada työntekijöitä.

Työvoimapula ei koske pelkästään matkailualaa. Taivalkoskella toimiva matkapuhelinoperaattori DNA voisi palkata välittömästi kuusi uutta työntekijää ja metalliteollisuustuotteita valmistava Telatek Oy joutuu turvautumaan ulkomaisiin vuokratyöntekijöihin.

Eräänä ongelmana todettiin olevan työmarkkinoiden kapeus, joka hankaloittaa perheellisten pariskuntien muuttamista Taivalkoskelle työpaikan yhtäaikaisen löytymisen muodossa.

Vuonna 2017 julkaistusta muuttajatutkimuksesta todettiin, että Taivalkoskelle muuttaneista 73,3 prosenttia on asunut kunnassa aiemmin ja 60 prosenttia on eläkeläisiä.

Suurin osa tulomuuttajista valitsi asuinkuntansa synnyinseudun, maaseudun ja luonnon perusteella.

Kunnan vetovoimaisuutta arvioitin YLEn tuottaman analyysin perusteella. Taivalkoski sijoittui vertailussa sijalle 296 Suomen 311 kunnan joukossa.

Todettiin myös, että Taivalkosken yrityskanta suhteessa asukaslukuun on matala. Uusien yritysten perustaminen on ollut vähäistä. Vuonna 2017 perustettiin 15, kuluvan vuoden alusta lukien vain neljä.