Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

naturpolis
"Kilpailija ei välttämättä ole vihollinen" – Taivalkosken uusi yrityskehittäjä Niina Heino palasi lapsuutensa maisemiin ja kannustaa yrityksiä yhteistyöhön

"Kil­pai­li­ja ei vält­tä­mät­tä ole vi­hol­li­nen" – Tai­val­kos­ken uusi yri­tys­ke­hit­tä­jä Niina Heino palasi lap­suu­ten­sa mai­se­miin ja kan­nus­taa yri­tyk­siä yh­teis­työ­hön

21.06.2021 19:00
Tilaajille
Yrityskauppa on kinkkinen asia – Taivalkoskella kaksi yritystä etsii uutta omistajaa

Yri­tys­kaup­pa on kink­ki­nen asia – Tai­val­kos­kel­la kaksi yri­tys­tä etsii uutta omis­ta­jaa

29.11.2018 20:00
Taivalkosken yrittäjät taas tyytymättömiä Naturpolikseen: "Ikäkehitys ja poismuutto tulee huomioida nyt, eikä sitten kun se on jo myöhäistä"

Tai­val­kos­ken yrit­tä­jät taas tyy­ty­mät­tö­miä Na­tur­po­lik­seen: "I­kä­ke­hi­tys ja pois­muut­to tulee huo­mioi­da nyt, eikä sitten kun se on jo myö­häis­tä"

08.11.2018 18:00

Näitä keinoja yrit­tä­jät esit­tä­vät: pal­ve­lu­ha­ke­mis­to yrit­tä­jis­tä, pa­rem­mat net­ti­si­vut, työ­voi­man saa­ta­vuu­den on­gel­mat rat­kais­ta­va

08.11.2018 18:00

77 uutta yri­tys­tä Koil­lis­maal­le al­ku­vuon­na – start­ti­ra­haa myön­net­tiin 17 yrit­tä­jäl­le

05.11.2018 10:30

Mik­ko­nen: Tai­val­kos­ki tyy­ty­väi­nen ke­hi­ty­syh­tiöön: "On saatu mitä on ha­lut­tu­kin"

24.09.2018 10:30
Esitys: Naturpolis, KSAK ja Askel halutaan saman katon alle, samalla selvitetään, kannattaako KSAK:n luopua koulutuksen järjestämisestä – taustalla yllättävä syy

Esitys: Na­tur­po­lis, KSAK ja Askel ha­lu­taan saman katon alle, samalla sel­vi­te­tään, kan­nat­taa­ko KSAK:n luopua kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä – taus­tal­la yl­lät­tä­vä syy

24.09.2018 10:30
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Posion yrit­tä­jät tyy­ty­mät­tö­miä elin­kei­no­toi­meen – alue­yh­teis­työs­tä ir­tau­tu­mi­nen oli virhe

25.05.2018 05:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: EU:n myötä Suo­mes­ta on tullut hank­kei­den maa – Na­tur­po­lis auttaa saamaan ra­hoi­tus­ta Koil­lis­maal­le

09.05.2018 05:00

Kaikki eivät tiedä, mikä Na­tur­po­lis on ja mihin mil­joo­nat liik­ku­vat – Kihl­man­kin yl­lät­tyi, miten paljon ke­hi­tys­yh­tiö on saanut aikaan

04.05.2018 05:00
Kihlman esittää tasaveroa Kuusamoon: "Ylimääräinen työ ei saisi olla verotuksellisesti rangaistavaa"

Kihlman esittää ta­sa­ve­roa Kuu­sa­moon: "Y­li­mää­räi­nen työ ei saisi olla ve­ro­tuk­sel­li­ses­ti ran­gais­ta­vaa"

04.05.2018 05:00
Hossan kehittäminen jatkuu kiivaana – tänä vuonna tehdään kävijätutkimus

Hossan ke­hit­tä­mi­nen jatkuu kii­vaa­na – tänä vuonna tehdään kä­vi­jä­tut­ki­mus

06.03.2018 09:00

Na­tur­po­lik­sen Hentilä Suomen ke­hit­tä­mis­yh­tiöi­den hal­li­tuk­seen

20.11.2017 11:53
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vä­hät­te­let­kö hank­kei­ta? Se on tur­haa – ilman hank­kei­ta eurot eivät kulkisi Koil­lis­maal­le

18.10.2017 05:00
Naturpolis Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Kihlman: ”Jalkaudutaan entistä enemmän ulos”

Na­tur­po­lis Oy:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jukka Kihl­man: ”Jal­kau­du­taan entistä enemmän ulos”

12.10.2017 05:00

Missä ovat opas­teet kes­kus­taan?

12.10.2017 05:00

”Van­has­ta kun­ta­ve­toi­ses­ta bis­nes­suun­taan”

12.10.2017 05:00