Joko luit: Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Tai­val­kos­ken yrit­tä­jät taas tyy­ty­mät­tö­miä Na­tur­po­lik­seen: "I­kä­ke­hi­tys ja pois­muut­to tulee huo­mioi­da nyt, eikä sitten kun se on jo myö­häis­tä"

Taivalkosken yrittäjät eivät ole täysin tyytyväisiä kuusamolaisvetoiseen elinkeinojen kehittämiseen. Asiaan pohditaan korjausliikkeitä Taivalkosken kunnantalolla.
Taivalkosken yrittäjät eivät ole täysin tyytyväisiä kuusamolaisvetoiseen elinkeinojen kehittämiseen. Asiaan pohditaan korjausliikkeitä Taivalkosken kunnantalolla.

Taivalkosken yrittäjät eivät ole tyytyväisiä kunnan elinkeinoelämän kehittämiseen Naturpolis Oy:n toimesta, jonka rooli tehtäväkentän hoidossa koetaan epäselväksi.

Taivalkosken kunta on osakasomistaja mainitussa kehitysyhtiössä ja kunnan elinkeinopalvelut on viime vuosina pyritty järjestämään tämän kautta. Yrittäjäjärjestön jäsenet kuitenkin pitävät Naturpolista kaukaisena, irrallisena ja lähinnä Kuusamon kehittäjänä.

Taivalkosken osalta tavoitteita ei ole yrittäjien mielestä selkeästi linjattu, kerrottu, ilmaistu eivätkä yrittäjät koe niitä omakseen. Kunnanhallitukselle lähettämänsä kirjelmän mukaan yrittäjät vaativat tilanteen käsittelyä kunnan hallintoelimissä ja yrittäjien ottamista mukaan keskusteluun.

– Yrittäjinä tarkastelemme asioita panoksen ja tuotoksen näkökulmasta ja olemme huolissamme kunnan tulevaisuudesta asukasmäärän ja elinkeinorakenteen valossa, kirjeessä todetaan.

– Tässä tilanteessa tarvitaan nopeita, konkreettisia toimenpiteitä, jotta Taivalkoskelle saadaan uusia yrittäjiä, palveluja, toimialoja ja työpaikkoja. Ikäkehitys ja poismuutto tulee huomioida nyt, eikä sitten kun se on jo myöhäistä.

Taivalkosken 85 jäsenyrittäjää edustava yhdistys on esittänyt, että kuntaan perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on kartoittaa nykytilanne ja laatia toimenpidesuunnitelma tilanteen korjaamiseksi.

Taivalkosken kunnanhallitus pohti yrittäjäjärjestön kannanottoa tiistain kokouksessaan. Esityslistalla oli myös Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n tulevan vuoden noin 666 000 euron elinvoimasopimuksen kehys.

Taivalkosken asukaslukuun suhteutettu osuus kehittämisyhtiön vuoden 2019 menoista on vajaat 140 000 euroa. Lisäksi seudulliseen kehittämisrahastoon kaivataan reilua 83 000 euroa.

Tarjolla oleva sopimus kattaa kehityspalvelut Kuusamon ja Taivalkosken yrittäjille; elinvoimaohjelman toteuttamisen ja seurannan; hanketoiminnan ja markkinoinnin sekä yhtiön perustoiminnan ylläpidon ja hallinnon.

Tässä tilanteessa tarvitaan nopeita, konkreettisia toimenpiteitä.