ksak
Kuusamon Luontoakatemian valmistelu KSAK Oy:n käsiin, maakuntaliitolta ei saatu rahoitusta perustamiseen – kaupunginhallitus päätti, että KSAK jatkaa toimintaansa

Kuu­sa­mon Luon­to­aka­te­mian val­mis­te­lu KSAK Oy:n käsiin, maa­kun­ta­lii­tol­ta ei saatu ra­hoi­tus­ta pe­rus­ta­mi­seen – kau­pun­gin­hal­li­tus päätti, että KSAK jatkaa toi­min­taan­sa

13.09.2021 13:17
Tilaajille
Puualan yrittäjät etsivät uusia tehostamiskohteita lean-ajattelun avulla – Koillismaan metsä- ja puutoimialaa kehitetään nyt useamman hankkeen toimin

Puualan yrit­tä­jät etsivät uusia te­hos­ta­mis­koh­tei­ta lean-ajat­te­lun avulla – Koil­lis­maan metsä- ja puu­toi­mi­alaa ke­hi­te­tään nyt useam­man hank­keen toimin

22.09.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mos­sa ajetaan alas ai­kuis­kou­lu­tus­ta, mikä on mer­kil­lis­tä nyt, kun käyn­nis­sä on valtava kuntien ja maa­kun­tien teh­tä­vien uu­del­leen­jär­jes­te­ly

04.10.2018 12:00

Mik­ko­nen: Tai­val­kos­ki tyy­ty­väi­nen ke­hi­ty­syh­tiöön: "On saatu mitä on ha­lut­tu­kin"

24.09.2018 10:30
Esitys: Naturpolis, KSAK ja Askel halutaan saman katon alle, samalla selvitetään, kannattaako KSAK:n luopua koulutuksen järjestämisestä – taustalla yllättävä syy

Esitys: Na­tur­po­lis, KSAK ja Askel ha­lu­taan saman katon alle, samalla sel­vi­te­tään, kan­nat­taa­ko KSAK:n luopua kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä – taus­tal­la yl­lät­tä­vä syy

24.09.2018 10:30