Tilaajille

Puualan yrit­tä­jät etsivät uusia te­hos­ta­mis­koh­tei­ta lean-ajat­te­lun avulla – Koil­lis­maan metsä- ja puu­toi­mi­alaa ke­hi­te­tään nyt useam­man hank­keen toimin

Koillismaan metsä- ja puutoimialan kehittymistä ja kansainvälistymistä voidaan edistää yhteistyöllä, toteaa Northern Forest & Wood ry:n toiminnanjohtaja.

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n Jaakko Iso-Möttönen (vas.), valmentaja Heikki Pöri, Naturpoliksen Tanja Koukkula ja Kaluste Päivärinnan toimitusjohtaja Kaarle Päivärinta kävivät Pörin johdolla läpi mahdollisia kohteita, joissa kalustetehtaan valmistusprosesseja voitaisiin tehostaa lean-ajattelulla.
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n Jaakko Iso-Möttönen (vas.), valmentaja Heikki Pöri, Naturpoliksen Tanja Koukkula ja Kaluste Päivärinnan toimitusjohtaja Kaarle Päivärinta kävivät Pörin johdolla läpi mahdollisia kohteita, joissa kalustetehtaan valmistusprosesseja voitaisiin tehostaa lean-ajattelulla.
Kuva: Mirko Siikaluoma

Koillismaalaisia puutoimialan yrityksiä opastetaan tänä syksynä tehostamaan työskentelyprosessejaan lean-ajattelumallin mukaan. Lean-johtamisfilosofia on alun perin peräisin Toyotan tehtailta Japanista ja siinä pyritään keskittymään liiketoiminnan keskeisiin asioihin esimerkiksi karsimalla turhia toimintoja prosesseista, välttämällä tuhlaamista ja pitämällä työpaikka siistinä.

Turhia toimintoja voidaan etsiä käymällä läpi yrityksen tuotantoketjun yksityiskohtia esimerkiksi niin sanotulla prosessikävelyllä, kuten Lean Culture -yrityksen valmentaja Heikki Pöri teki maanantaina aamupäivästä järjestetyssä koulutuksessa.