Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Natura 2000 -ver­kos­ton yh­dek­säs päi­vi­tys­kier­ros pyrkii tur­vaa­maan met­sä­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta – Ko­rouo­ma ja Livo mukana alueis­sa, joilla kar­toi­te­taan luh­ta­kul­ta­sii­ven esiin­ty­mis­aluei­ta

Natura 2000 -verkoston päivityskierroksella maastokartoitukset kohdistuvat Natura-alueille, joilla suojeluperusteena on metsäisiä luontotyyppejä, kuten boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot, boreaaliset lehdot, tulvametsät ja metsäluhdat. Kuvassa puustoinen suo Torniossa.
Natura 2000 -verkoston päivityskierroksella maastokartoitukset kohdistuvat Natura-alueille, joilla suojeluperusteena on metsäisiä luontotyyppejä, kuten boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot, boreaaliset lehdot, tulvametsät ja metsäluhdat. Kuvassa puustoinen suo Torniossa.
Kuva: Riikka Juutinen

Natura 2000 -verkoston tietoja tarkistetaan ja täydennetään maastokartoituksin Lapissa kesällä 2022.

Nyt alkava yhdeksäs päivityskierros pyrkii turvaamaan metsäluonnon monimuotoisuutta. Lisäksi kartoitetaan harvinaisen hyönteislajin, luhtakultasiiven, esiintymistä ja pyritään parantamaan lajin suojelun tilannetta.