Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Ne­li­vuo­tiaak­si selkä me­no­suun­taan – Lii­ken­ne­tur­va päi­vit­ti tur­va­is­tuin­suo­si­tuk­sen­sa lakia tiu­kem­mak­si

Liikenneturva suosittelee, että lapsi matkustaa selkä menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa mahdollisimman pitkään, vähintään neljävuotiaaksi saakka.

Pienille lapsille turvallisimpia ovat selkä menosuuntaan asennettavat turvaistuimet tai -kaukalot.
Pienille lapsille turvallisimpia ovat selkä menosuuntaan asennettavat turvaistuimet tai -kaukalot.
Kuva: Kaisa Tanskanen/ Liikenneturva

Kun selkä menosuuntaan asennetun turvaistuimen paino- tai pituusraja täyttyy, lapsi matkustaa turvallisimmin turvavyöistuimessa 150 cm asti. Turvallisin paikka lapselle autossa on takaistuin, Liikenneturva kertoo lähettämässään tiedotteessa.