Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Net­ti­ky­se­lyn tulos - ei kulu raha pe­lei­hin, myös net­ti­pe­lien suosio las­ke­nut

Korona-aika on muuttanut suomalaisten rahapelaamista monin tavoin

Suomalaisten rahapelaaminen on muuttunut useilla tavoilla koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tekemästä nettikyselystä käy ilmi, että monien vastaajien pelaaminen on vähentynyt rahapeliautomaattien ollessa suljettuina. Nettirahapelaamisen suosio näyttäisi jopa laskeneen. Taloudellinen epävarmuus näkyy myös rahapelaamisessa.

– Kyselymme ei ole tilastollisesti edustava, mutta halusimme kuulla ihmisten omista rahapelikokemuksista heidän omin sanoin. Olemme erityisen kiinnostuneita poikkeusajan hiljaisista signaaleista, jotta osaisimme tehdä rahapelihaittoja ehkäisevää työtämme entistä paremmin, toteaa EHYT ry:n rahapelihaittayksikön päällikkö Riitta Matilainen.