Tilaajille

Oletko so­siaa­li­nen vai jär­jes­tel­mäl­li­nen? Per­soo­nal­li­suu­te­si mää­rit­tää pää­dyt­kö työs­ken­te­le­mään jul­ki­sel­le vai yk­si­tyi­sel­le sek­to­ril­le

Sosiaaliset henkilöt sijoittuvat todennäköisemmin julkiselle sektorille kun taas järjestelmälliset yksityisen työnantajan palvelukseen.

Persoonallisuus ja luonteenpiirteet vaikuttavat siihen, sijoittuuko yksilö työskentelemään julkiselle vai yksityiselle sektorille, käy ilmi tuoreesta Etla-tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan sosiaaliset ja ulospäin suuntautuneet henkilöt päätyvät todennäköisemmin työskentelemään julkiselle puolelle, kun taas järjestelmälliset ja oppimishaluiset sijoittuvat yksityisen työnantajan palvelukseen.