Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Kir­jo­sie­pot oppivat mo­ni­mut­kai­sia kä­sit­tei­tä tiai­sil­ta

Oulun yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että kirjosiepot oppivat monimutkaisia käsitteitä tiaisilta.

Tulokset viittaavat siihen, että oppiminen ja käsitteelliset mieltymykset voivat siirtyä myös rinnakkain elävien luonnonvaraisten eläinten välillä.