Tiede
Ville mittaa roudan syvyyttä ja erottelee vesieliöitä pohjanäytteestä – Siviilipalveluksen voi suorittaa kansallispuiston kupeessa ympäristötieteessä avustaen

Ville mittaa roudan sy­vyyt­tä ja erot­te­lee ve­si­eliöi­tä poh­ja­näyt­tees­tä – Si­vii­li­pal­ve­luk­sen voi suo­rit­taa kan­sal­lis­puis­ton ku­pees­sa ym­pä­ris­tö­tie­tees­sä avus­taen

17.02.2020 10:50
Miksi ministeriö teki poroista nettikyselyn, johon saattoi kuka tahansa vastata useita kertoja – "tämä palvelee sitä ymmärrystä, jota me halutaan saada ongelmasta", vastaa neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö

Miksi mi­nis­te­riö teki po­rois­ta net­ti­ky­se­lyn, johon saattoi kuka tahansa vastata useita kertoja – "tämä pal­ve­lee sitä ym­mär­rys­tä, jota me ha­lu­taan saada on­gel­mas­ta", vastaa neu­vot­te­le­va vir­ka­mies Tapani Sirviö

29.03.2018 08:15
Professori Suikkanen tyrmää ministeriön porokyselyn

Pro­fes­so­ri Suik­ka­nen tyrmää mi­nis­te­riön po­ro­ky­se­lyn

29.03.2018 08:15