Tiede

Koil­lis­maan tai­vaal­le il­mes­tyi tors­tai-il­ta­na "suurta tähteä suu­rem­pi kirkas pallo" – Ursa: Jäljet joh­ta­vat Ve­nä­jäl­le

10.09.2021 11:22
Tilaajille
Kolumni

P.S. Se­mi­naa­ris­ta puuttui oleel­li­sia edus­ta­jia – yhtä osa­puol­ta ei oltu vielä haas­ta­tel­tu, toinen taas ei ole ha­lun­nut oikein osal­lis­tua

26.08.2021 04:00 2
Tilaajille

Ky­ber­tur­val­li­suus­tai­dot ovat uusia kan­sa­lais­tai­to­ja, jotka jo­kai­sen tulisi hal­li­ta, sanoo Oulun yli­opis­ton ky­ber­tur­val­li­suu­den pro­fes­so­ri Kimmo Ha­lu­nen: "Nämä kaksi asiaa aut­ta­vat jo paljon"

10.08.2021 04:00
Tilaajille

Suuri osa mark­ki­noi­den mus­tik­ka­tuot­teis­ta on vää­ren­nök­siä – tut­ki­mus­han­ke haluaa var­mis­taa poh­joi­sen luon­non­tuot­tei­den ai­tou­den ja viedä ne Kiinan mark­ki­noil­le

16.07.2021 11:00 1
Tilaajille

Kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­nen Risto Murto jatkaa E2 Tut­ki­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na: "Pan­de­mia­vuo­si on li­sän­nyt mo­ni­tie­tei­sen tiedon tar­vet­ta"

20.04.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Tie­tee­seen luot­taen uuteen vuoteen – toi­vot­ta­vas­ti itse kukin on oppinut yhtä ja toista viime vuo­des­ta

05.01.2021 04:00
Tilaajille

Ville mittaa roudan sy­vyyt­tä ja erot­te­lee ve­si­eliöi­tä poh­ja­näyt­tees­tä – Si­vii­li­pal­ve­luk­sen voi suo­rit­taa kan­sal­lis­puis­ton ku­pees­sa ym­pä­ris­tö­tie­tees­sä avus­taen

17.02.2020 10:50

Miksi mi­nis­te­riö teki po­rois­ta net­ti­ky­se­lyn, johon saattoi kuka tahansa vastata useita kertoja – "tämä pal­ve­lee sitä ym­mär­rys­tä, jota me ha­lu­taan saada on­gel­mas­ta", vastaa neu­vot­te­le­va vir­ka­mies Tapani Sirviö

29.03.2018 08:15

Pro­fes­so­ri Suik­ka­nen tyrmää mi­nis­te­riön po­ro­ky­se­lyn

29.03.2018 08:15