Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus va­lot­taa sy­dän­pe­räi­sen äk­ki­kuo­le­man taus­to­ja – useilla gee­ni­muu­tok­sil­la vai­ku­tus­ta, elin­ta­vat silti kes­kiös­sä

Oulun yliopiston kardiologian tutkimusryhmä tunnisti lihavuuteen ja verenpainetautiin liittyvän sydänperäisen äkkikuoleman taustalta joukon harvinaisia geenimuutoksia.

Geenitutkimuksen aineisto käsitti yhteensä 151 vainajaa, jotka olivat menehtyneet äkillisesti 20–80 vuoden iässä. Tutkittavien kuolemaan liittyi verenpainetaudista tai lihavuudesta johtuvaa sydänlihaksen liikakasvua tai sidekudoksen lisääntymistä. Verrokkiryhmänä tutkimuksessa toimi pitkään verenpainetaudin aiheuttamaa sydämen liikakasvua sairastaneita elossa olevia henkilöitä.

Tutkimustulosten perusteella elintapojen lisäksi myös geeneillä voi olla osuutta näihin sairauksiin. Havainnot viittaavat siihen, että sydänperäisen äkkikuoleman geneettinen tausta liittyisi laajaan joukkoon erilaisia sydänlihaksen rakenteeseen vaikuttavia geenimuutoksia. Havaittujen muutosten merkityksen selvittämiseksi tarvitaan kuitenkin vielä jatkotutkimuksia, tutkimusryhmän tiedotteessa todetaan.

Äkkikuolemaan johtavien sydänsairauksien taustan parempi ymmärtäminen voi esimerkiksi auttaa tunnistamaan tarkemmasta seurannasta hyötyvien ihmisten joukon. Tutkimusryhmän tiedotteessa todetaan kuitenkin, että terveellisten elintapojen noudattaminen on keskiössä kyseisten sairauksien ennaltaehkäisyssä.