Kolumni

Pääkirjoitus: Kaivosilta keräsi salin täyteen kuusamolaisia, mutta päättäjiä oli mukana vain vähän, kun professori kertoi kunnan vaikutusmahdollisuuksista

-
Kuva: Mikko Halvari

Tiistai osoitti, että kuusamolaisilla on suuri tarve saada tietoa kaivosasioista.

Kuusamon valtuustosali oli viimeistä penkkiä myöten täynnä, kun Pro Kuusamo järjesti keskustelutilaisuuden kunnan roolista malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa.

Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen kävi läpi, mitä niin sanotun ankkamallin kaatanut korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisu tarkoittaa ja mitkä ovat lainsäädännön kehitysnäkymät kunnan roolin kannalta.

Pölösen mukaan Kuusamon kaupungin strategiseen yleiskaavaan tehtyä ankkamallia, eli kaivostoiminnan sulkemista pois matkailun ydinalueelta, seurattiin valtakunnallisesti ennakkotapauksena ja se näyttää vaikuttavan myös lainsäädäntöön. Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että kunnille säädetään oikeus päättää kaavoituksella, onko kaivostoiminta mahdollista kunnan alueella.

Pölösen mukaan nykyisenkin lainsäädännön mukaan olisi todella korkea kynnys sille, että kunta velvoitettaisiin kaavoittamaan alueita tietylle toiminnalle. Esimerkiksi KHO:n mukaan Muonion valtuustolla ei ollut velvoitetta hyväksyä asemakaavaa, joka olisi mahdollistanut tuulivoimaloiden rakentamisen, vaikka valmistelut olivat jo todella pitkällä.

Lisäksi kaivosalaan aiemmin yhdistetty erityisasema näyttää Pölösen mukaan poistuneen Kuusamon tapauksen myötä.

Hieman yllättävää illassa oli se, kuinka vähän paikalla oli kuusamolaisia poliitikkoja. Ymmärrettävää on, että kaikilla ei ollut mahdollisuutta tulla, varsinkin kun yhtä aikaa oli Kuusamon kaupunginhallituksen kokous. Kokouksen jälkeen muutamia hallituksen jäseniä saapuikin paikalle.

Naamansa näyttäminen tällaisessa tilaisuudessa ei tarkoita sitä, että vastustaa kaivosta – eivätkä kaikki puheenvuorot sen suuntaisia olleetkaan.

Sen sijaan päättäjälle olisi varmasti ollut arvokasta tietoa tarjolla, kun kaivosalan oikeuteen perehtynyt professori kertoi tuoreinta tietoa kaupungin vaikutusmahdollisuuksista.

Keskiviikkona kokoontunut yhdyskuntatekniikan lautakunta lausui Tukesille Latitude 66 Cobalt Oy:n malminetsintälupahakemuksesta alueelle Hangaslampi 1 Virrankylässä. Lausuntoon liittyen on käyty aktiivista keskustelua myös Koillissanomien Lukijalta-palstalla.

Lausunnossa käytiin läpi alueen käyttömahdollisuuksia eri näkökulmista. Lausunnossa mainitaan malminetsintäalueen sijoittuvan strategisessa yleiskaavassa osoitetulle matkailun ydinalueelle (rm-1), jolle kaupunki ei aikonut kaavoittaa kaivostoimintaa. Lisäksi kerrotaan KHO:n kumonneen kaivostoimintaa koskevat merkinnät.

Juomasuon kaivoksen vastustajille oletettavasti yksi lause oli erityisen tärkeä: "Strategisen yleiskaavan hyväksymispäätös ilmaisi kuitenkin valtuuston linjauksen."

Lautakunta ei siis halunnut lähteä repimään auki valtuustossa pitkään hiottua kompromissia.