Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

toimitukselta
Toimittajalta: Kaikkea ei voi saada, joten kannattaa keskittyä siihen, mitä oikeasti haluaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kaikkea ei voi saada, joten kan­nat­taa kes­kit­tyä siihen, mitä oi­keas­ti haluaa

09.01.2020 05:00
Kunnan väkiluvun kehitys ei aina ole hyvinvoinnin mittari
Kolumni

Kunnan vä­ki­lu­vun kehitys ei aina ole hy­vin­voin­nin mittari

08.01.2020 05:00
Toimittajalta: Kyntö jatkuu kriittisellä pisteellä – mäkihypyn romahdus voi olla lopullinen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kyntö jatkuu kriit­ti­sel­lä pis­teel­lä – mä­ki­hy­pyn ro­mah­dus voi olla lo­pul­li­nen

07.01.2020 05:00
Pääkirjoitus: Näitä juttuja Koillismaalla luettiin viime vuonna – ja tämän se kertoo meistä
Kolumni

Pää­kir­joi­tus: Näitä juttuja Koil­lis­maal­la luet­tiin viime vuonna – ja tämän se kertoo meistä

03.01.2020 05:00
Toimittajalta: Millaisena vuosi 2019 näyttäytyi sinulle, mitä vuodesta jäi päällimmäisenä mieleesi? Kirjoittamaani kolumniin otsikolla: "Eikö ole itsetuntoa säilyttää arvoja", on tässä vielä aivan pakko palata! Lue tästä, mitä sanovat lakimies Timo Hakanen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Mil­lai­se­na vuosi 2019 näyt­täy­tyi si­nul­le, mitä vuo­des­ta jäi pääl­lim­mäi­se­nä mie­lee­si? Kir­joit­ta­maa­ni ko­lum­niin ot­si­kol­la: "Eikö ole it­se­tun­toa säi­lyt­tää ar­vo­ja", on tässä vielä aivan pakko palata! Lue tästä, mitä sanovat la­ki­mies Timo Hakanen

31.12.2019 05:00
Toimittajalta: Ilo tarttuu helposti, kuten kiukkukin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ilo tarttuu hel­pos­ti, kuten kiuk­ku­kin

30.12.2019 06:00
Toimittajalta: Oliko Yle-maksu sittenkään oikea päätös? - Ohjelmien laatu oli parempi ennen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Oliko Yle-mak­su sit­ten­kään oikea päätös? - Oh­jel­mien laatu oli parempi ennen

27.12.2019 05:00
Toimittajalta: Jouluna on aika pysähtyä ja olla – tyhjänpäiväinen vouhotus jatkunee myös ensi vuonna
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Jouluna on aika py­säh­tyä ja olla – tyh­jän­päi­väi­nen vou­ho­tus jat­ku­nee myös ensi vuonna

23.12.2019 05:00
Pääkirjoitus: Posiolla on uskottu matkailun mahdollisuuksiin – iglu-uutisen myötä ne toivottavasti nyt täyttyvät
Kolumni

Pää­kir­joi­tus: Po­siol­la on uskottu mat­kai­lun mah­dol­li­suuk­siin – ig­lu-uu­ti­sen myötä ne toi­vot­ta­vas­ti nyt täyt­ty­vät

20.12.2019 05:00
Toimittajalta: Autoilu on tunnepeliä ja aika ajoin omankin kalloni sisällä liikkuu aivan painokelvotonta kamaa – enkä ole yksin: "Joka kolmas autoilijoista kokee negatiivisuutta muista kuskeista"
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Autoilu on tun­ne­pe­liä ja aika ajoin omankin kalloni sisällä liikkuu aivan pai­no­kel­vo­ton­ta kamaa – enkä ole yksin: "Joka kolmas au­toi­li­jois­ta kokee ne­ga­tii­vi­suut­ta muista kus­keis­ta"

19.12.2019 05:00
Toimittajalta: Hoidetaan hyvin mummia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hoi­de­taan hyvin mummia

18.12.2019 07:00
Toimittajalta: Onko seurakunnissa kaikki hyvin?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Onko seu­ra­kun­nis­sa kaikki hyvin?

17.12.2019 05:00
Toimittajalta: Kuusamo tuotteistaa jäähallia – Posio ei? – Kuusamon jäähallissa kohtasivat Suomen ja Ruotsin alle 16-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueet. Kaksi ottelua pelattiin Kuusamossa, ja kolmas ottelu Suomussalmella
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuusamo tuot­teis­taa jää­hal­lia – Posio ei? – Kuu­sa­mon jää­hal­lis­sa koh­ta­si­vat Suomen ja Ruotsin alle 16-vuo­tiai­den jää­kiek­ko­maa­jouk­kueet. Kaksi ottelua pe­lat­tiin Kuu­sa­mos­sa, ja kolmas ottelu Suo­mus­sal­mel­la

16.12.2019 05:00
Pääkirjoitus: Pienistä asioista äänestetään, miljoonista päätetään nuijan kopautuksella – budjettivaltuusto on vuoden loppunäytös
Kolumni

Pää­kir­joi­tus: Pie­nis­tä asiois­ta ää­nes­te­tään, mil­joo­nis­ta pää­te­tään nuijan ko­pau­tuk­sel­la – bud­jet­ti­val­tuus­to on vuoden lop­pu­näy­tös

13.12.2019 05:00
Toimittajalta: Perinteet murtumassa myös Koillismaalla - Pitääkö suomalaisten luopua perinteistä monikulttuurisuuden vuoksi?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­rin­teet mur­tu­mas­sa myös Koil­lis­maal­la - Pitääkö suo­ma­lais­ten luopua pe­rin­teis­tä mo­ni­kult­tuu­ri­suu­den vuoksi?

12.12.2019 05:00
Toimittajalta: "Ilta paikallisen kanssa saunoen ja sitten grillille" – Paikallisoppaille on kysyntää ja tavallisuus erikoisuuksineen myy
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: "Ilta pai­kal­li­sen kanssa saunoen ja sitten gril­lil­le" – Pai­kal­lis­op­pail­le on ky­syn­tää ja ta­val­li­suus eri­koi­suuk­si­neen myy

11.12.2019 05:00
Nuorisotakuu velvoittaa työllistämään, mutta tietosuojalaki ei salli antaa työttömien tietoja eteenpäin - Kunpa maalaisjärki ottaisi niskalenkin byrokratiasta
Kolumni

Nuo­ri­so­ta­kuu vel­voit­taa työl­lis­tä­mään, mutta tie­to­suo­ja­la­ki ei salli antaa työt­tö­mien tietoja eteen­päin - Kunpa maa­lais­jär­ki ottaisi nis­ka­len­kin by­ro­kra­tias­ta

10.12.2019 05:00
Toimittajalta: Hyvää tekevät lemmikit
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hyvää tekevät lem­mi­kit

09.12.2019 06:00
Pääkirjoitus: Itsenäisyyttä on juhlittu sodan uhrauksia muistamalla – nyt on aika uudistua, jotta muistot säilyvät
Kolumni

Pää­kir­joi­tus: It­se­näi­syyt­tä on juh­lit­tu sodan uh­rauk­sia muis­ta­mal­la – nyt on aika uu­dis­tua, jotta muistot säi­ly­vät

05.12.2019 05:00
Naiset pärjäävät politiikassa, tytöt koulussa - Tämä näkyy eduskuntapuolueiden johdossa ja Pisa-tutkimus
Kolumni

Naiset pär­jää­vät po­li­tii­kas­sa, tytöt kou­lus­sa - Tämä näkyy edus­kun­ta­puo­luei­den joh­dos­sa ja Pi­sa-tut­ki­mus

04.12.2019 05:00