Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Metsät tuovat tuloa – Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mo toisi työtä ja pa­rem­pia teitä

Kuusamon ja Posion yhteismetsät pitivät kumpikin osakaskokouksensa viime viikon perjantaina. Kokouksissa hyväksyttiin muun muassa viime vuoden tilit, myönnettiin vastuuvapaudet ja päätettiin ylijäämien käyttämisestä.

Kuusamossa ylijäämää jaetaan osakkaille viime vuodelta 2,7 miljoonaa euroa ja Posiolla 600 000 euroa. Molemmat ovat mukavia summia. Metsätuloilla on merkitystä alueelliseen elinkeinotoimintaan ja hyvinvointiin monilla tavoin. Lisäksi kummatkin maksavat voitoistaan isot summat verottajalle. Kuusamon yhteismetsä on Pohjois-Suomen suurimpia yksittäisiä veronmaksajia.

Yhteismetsät ovat tärkeitä toimijoita paikkakunnillaan. Isot yhteismetsätoimijat takaavat sen, että osakkaiden metsiä hoidetaan ammattitaidolla. Puusto tulee hoidettua ajallaan kussakin kehitysvaiheessa ja metsien myynnissä isommalla toimijalla on aina pieniä paremmat mahdollisuudet korkeampiin myyntihintoihin.

Metsät kasvavat tällä hetkellä entistä kovemmalla vauhdilla. Hakkuumääriä voidaan lisätä, mutta ne on tehtävä tietenkin järkevästi, ettei hakata yli vuotuisen kasvun. Metsien rakenteen vuoksi kuitupuuta on tarjolla nykyisin liiaksi kysyntään nähden ja hinta on alhainen. Sen sijaan tukkipuun osalta tilanne on parempi.

Koillismaalla odotetaan innokkaasti Kemijärven biolaitoksen tuloa. Sillä olisi selvä myönteinen merkitys puukauppaan myös näillä alueilla, sillä tehtaan puuntarve on suuri. Kuitupuun kysyntään ja hintaan odotetaan tehtaan myötä tervettä nousupiikkiä.

Kiinalais-suomalaisen hankkeen osalta ei ole tehty vielä lopullista rahoituspäätöstä, koska hankkeelta puuttuu ympäristölupa. Hankkeen taustavoimat ovat kuitenkin vakuuttaneet julkisuudessa, että tehdas toteutuu.

Kyse on lähes miljardiluokan investoinnista. Toivotaan, että asia etenee myönteisesti, sillä tehdas tuo lisäksi suoria ja välillisiä työpaikkoja ja lisääntyvän puunkuljetuksen vuoksi alueen tiestöä joudutaan kunnostamaan.

!Isot yhteismetsätoimijat takaavat sen, että osakkaiden metsiä hoidetaan ammattitaidolla.