Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Juuri nyt: Hyvälle tyy­pil­le 500 euroa – tai­val­kos­ke­lai­nen puu­ta­va­ra-au­ton­kul­jet­ta­ja Juha Par­viai­nen sai Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­din

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

metsä
Luonnonsuojeluliitto: Metsätuhometsän voi myydä suojeluun, erityisen haluttuja suojelualueiden rajalla olevat metsät

Luon­non­suo­je­lu­liit­to: Met­sä­tu­ho­met­sän voi myydä suo­je­luun, eri­tyi­sen ha­lut­tu­ja suo­je­lu­aluei­den rajalla olevat metsät

24.08.2021 04:00
Tilaajille

Jou­lu­kuu­sen saa tänäkin vuonna hakea valtion met­säs­tä vi­to­sel­la

03.12.2020 18:01
Tilaajille
Kuusamon yhteismetsä kasvattaa hakkuita – ensi tilikaudelta odotetaan liki kolmen miljoonan ylijäämää

Kuu­sa­mon yh­teis­met­sä kas­vat­taa hak­kui­ta – ensi ti­li­kau­del­ta odo­te­taan liki kolmen mil­joo­nan yli­jää­mää

26.11.2018 18:00
Pekka Virtasen kolumni: Minulle suositeltiin marjarahojen sijoittamista metsään, ja olen niillä ostanutkin 9 hehtaaria ja ikäiseni talon
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Minulle suo­si­tel­tiin mar­ja­ra­ho­jen si­joit­ta­mis­ta met­sään, ja olen niillä os­ta­nut­kin 9 heh­taa­ria ja ikäi­se­ni talon

21.11.2018 10:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Lisää jat­ku­vaa kas­va­tus­ta ta­lous­met­siin – ­tu­ki­po­li­tiik­ka re­mont­tiin

20.11.2018 12:00

Uusi Kan­sal­li­nen met­sä­stra­te­gia kokoaa yhteen eri­lai­set ta­voit­teet metsien käy­töl­le

20.11.2018 12:00
Kolumni: Jatkuvan kasvatuksen tarpeessa ovat metsämme ja niiden puupeltojen hoitajat – jälkimmäisten kasvattaminen on huomattavasti vaikeampaa
Kolumni

Ko­lum­ni: Jat­ku­van kas­va­tuk­sen tar­pees­sa ovat met­säm­me ja niiden puu­pel­to­jen hoi­ta­jat – jäl­kim­mäis­ten kas­vat­ta­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti vai­keam­paa

17.10.2018 16:05
Joukamo Kortesalmi ei "halunnut opettajaksi eikä herranakaan ollut hyvä olla", joten hän palasi Kuusamoon, alkoi kalastajaksi ja sitten lomittajaksi – nyt hän ostaa perikunnilta metsiä ja tähtää tuhannen hehtaarin omistajaksi

Joukamo Kor­te­sal­mi ei "ha­lun­nut opet­ta­jak­si eikä her­ra­na­kaan ollut hyvä olla", joten hän palasi Kuu­sa­moon, alkoi ka­las­ta­jak­si ja sitten lo­mit­ta­jak­si – nyt hän ostaa pe­ri­kun­nil­ta metsiä ja tähtää tu­han­nen heh­taa­rin omis­ta­jak­si

04.10.2018 14:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Jatkuva poi­min­ta­hak­kuu pilaa Suomen metsät

27.09.2018 20:20

Lu­ki­jal­ta: Jatkuva poi­min­ta­hak­kuu pilaa metsän

25.09.2018 16:00 1
Poro- ja metsäammattilaiset haluavat puhaltaa yhteen hiileen – poromiehet eivät pidä aukkohakkuista

Poro- ja met­sä­am­mat­ti­lai­set ha­lua­vat pu­hal­taa yhteen hiileen – po­ro­mie­het eivät pidä auk­ko­hak­kuis­ta

28.08.2018 09:00

Uusia me­net­te­ly­ta­po­ja kai­va­taan

14.08.2018 09:00
Parhaimpina vuosina ämpäri tuntiin, nyt mustikka on kärsinyt hieman kuivuudesta - 14-vuotiaasta myyntiin poiminut Eila Mursu ei huoli marjastuskaveria matkaan: ”Toisen tunnin jälkeen kysytään, että joko lähdetään pois?”

Par­haim­pi­na vuosina ämpäri tun­tiin, nyt mus­tik­ka on kär­si­nyt hieman kui­vuu­des­ta - 14-vuo­tiaas­ta myyn­tiin poi­mi­nut Eila Mursu ei huoli mar­jas­tus­ka­ve­ria mat­kaan: ”Toisen tunnin jälkeen ky­sy­tään, että joko läh­de­tään pois?”

08.08.2018 09:00
Kuorellinen puutavara pois metsistä ennen keskikesää

Kuo­rel­li­nen puu­ta­va­ra pois met­sis­tä ennen kes­ki­ke­sää

20.06.2018 05:00
Kolumni: Yhteismetsän hakkuut Oulangan palstalla kuohuttavat sosaalista mediaa ja kansa vaatii avohakkuiden lopettamista – tästä ilmiössä on kyse: "Näytöt ovat musertavia"
Kolumni

Ko­lum­ni: Yh­teis­met­sän hakkuut Ou­lan­gan pals­tal­la kuo­hut­ta­vat so­saa­lis­ta mediaa ja kansa vaatii avo­hak­kui­den lo­pet­ta­mis­ta – tästä il­miös­sä on kyse: "Näytöt ovat mu­ser­ta­via"

05.06.2018 10:30

Tuen ehdot tiu­ken­tu­neet mer­kit­tä­väs­ti

03.05.2018 14:00
Varojen puute viivästytti Kemera -rahoja – Ympäristötuet haettavana ja uusittavana luontokohteiden määräaikaiseen suojeluun

Varojen puute vii­väs­tyt­ti Kemera -rahoja – Ym­pä­ris­tö­tuet haet­ta­va­na ja uu­sit­ta­va­na luon­to­koh­tei­den mää­rä­ai­kai­seen suo­je­luun

03.05.2018 14:00
Kuusamon yhteismetsä jakaa historiansa parhaasta tuloksesta 2,7 miljoonaa ja sillä olisi varaa enempäänkin – iso osakas Veikko Keränen esitti jakosumman kasvattamista sadalla tuhannella eurolla

Kuu­sa­mon yh­teis­met­sä jakaa his­to­rian­sa par­haas­ta tu­lok­ses­ta 2,7 mil­joo­naa ja sillä olisi varaa enem­pään­kin – iso osakas Veikko Keränen esitti ja­ko­sum­man kas­vat­ta­mis­ta sadalla tu­han­nel­la eurolla

16.04.2018 10:26
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Metsät tuovat tuloa – Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mo toisi työtä ja pa­rem­pia teitä

16.04.2018 05:00
Virkisty metsäreissulla

Vir­kis­ty met­sä­reis­sul­la

25.02.2018 05:00