veli pohjonen
Kolumni: Yhteismetsän hakkuut Oulangan palstalla kuohuttavat sosaalista mediaa ja kansa vaatii avohakkuiden lopettamista – tästä ilmiössä on kyse: "Näytöt ovat musertavia"
Kolumni

Ko­lum­ni: Yh­teis­met­sän hakkuut Ou­lan­gan pals­tal­la kuo­hut­ta­vat so­saa­lis­ta mediaa ja kansa vaatii avo­hak­kui­den lo­pet­ta­mis­ta – tästä il­miös­sä on kyse: "Näytöt ovat mu­ser­ta­via"

05.06.2018 10:30
Kolumni

Ko­lum­ni: Uu­siu­tu­val­le eta­no­lil­le on kasvava kysyntä

23.02.2018 10:30