Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuu­sa­mon yh­teis­met­sä kas­vat­taa hak­kui­ta – ensi ti­li­kau­del­ta odo­te­taan liki kolmen mil­joo­nan yli­jää­mää

Kuusamon yhteismetsän kokousta puheenjohti Heikki Kilpelänaho. Kokous voi todeta toiminnanjohtaja Pertti Korhosen ja Timo Pätsin tapaan tyytyväisenä sekä tilikauden voiton että hakkuumäärän kasvavan. Kuusamon yhteismetsän harvennushakkuiden määrä nousee.
Kuusamon yhteismetsän kokousta puheenjohti Heikki Kilpelänaho. Kokous voi todeta toiminnanjohtaja Pertti Korhosen ja Timo Pätsin tapaan tyytyväisenä sekä tilikauden voiton että hakkuumäärän kasvavan.
Kuusamon yhteismetsän kokousta puheenjohti Heikki Kilpelänaho. Kokous voi todeta toiminnanjohtaja Pertti Korhosen ja Timo Pätsin tapaan tyytyväisenä sekä tilikauden voiton että hakkuumäärän kasvavan.
Kuva: Mikko Halvari

Kuusamon yhteismetsän kokouksessa nähtiin puukaupan tulevaisuus valoisana. Massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden kannattavuus on erinomainen ja suuret investoinnit tietävät kysynnän jatkuvan. Pientä huolta aiheutti sahatavaran hinnan putoaminen osassa markkinaa ja tulevalle talvelle sahatavaran markkinat näyttävätkin kuluvaa vuotta heikommalta.

Ensi vuoden toiminnasta arvioidaan syntyvän ylijäämää 2,94 miljoonaa euroa, mikä tietäisi osakkaille tulevan ylijäämää jakoon 38 000 euroa manttaalia kohden. Määrä on hivenen edellisvuosia suurempi.

– Tilikauden puutavaran kokonaismäärä on n oin 188 000 kuutiota. Edellisvuoden hakkuumäärä on noin 180 000 kuutiota. Yhteismetsän metsien kokonaiskasvu on vuoden aikana noin 219 000 kuutiota, selvittää toiminnanjohtaja Jarmo Korhonen.

Yhteismetsän liikevaihto tulee olemaan noin 9.3 miljoonaa euroa, missä on kasvua kuusi prosenttia.

– Puukaupan osuus talousarvion loppusummasta on noin 9 miljoonaa euroa. Suurimmat menoerät syntyvät autokuljetuksista ja aliurakoijien töistä. Muut menoerät pysyvät edellisvuosien tasolla, kertoi hoitokunnan puheenjohtaja Heikki Kallunki.

– Tilikauden voitoksi arvioidaan noin 4,15 miljoonaa euroa. Veroja arvioidaan maksettavan noin 1,2 miljoonaa.

Hakkuusuunnitteesta Kuusamosta ja Taivalkoskella hakataan 153 000 kuutiota ja Suomussalmella 35 000 kuutiota. Vuoteen 2025 ulottuvan hakkuusuunnitelmien mukaan Kuusamossa ja Taivalkoskella hakataan 1,4 miljoonaa kuutiota ja Suomussalmella 380 000 kuutiota.

Puuston kasvu tulee yhteismetsän alueella kasvamaan nuorten ja hoidettujen metsien osuuden lisääntymisen myötä. Vajaatuottoisia vanhoja metsiä uudistetaan ja metsäpinta-alan lisääntymisen myötä yhteismetsän puuston kasvi lisääntyy. Yhteismetsä jatkaa metsätilojen hankintaa. Kuluvan tilikauden aikana metsätiloja on ostettu noin 1 100 hehtaaria. Hankittujen metsätilojen määrä on kasvanut rajusti, sillä edellisvuonna ostettiin 669 hehtaaria ja vuonna 2016 vain 476 hehtaaria.

Hirvenmetsästyksen osalta yhteismetsä jatkaa edellisvuosien periaatteita. Luvat myydään tarjousten perusteella yhdeksi metsästyskaudeksi kerrallaan.

Pienriistametsästys järjestetään myös samoilla periaatteilla kuin kuluvanakin vuotena. Vierasluvat myydään netin kautta ja puhelinmyyntinä. Oulangan Juhtivaaran palstalle metsästyslupia myydään erikseen määritellyin ehdoin.

Pienpetojen pyyntiin kannustetaan maksamalla yhteismetsän mailla pyydetyistä ketusta, supikoirasta ja näädästä 25 euroa.

Kalastusoikeuksia yhteismetsän vesillä vuokrataan useamman vuoden sopimuksilla.

Uusia metsäautoteitä rakennetaan tilikaudella seitsemän kilometriä ja perusparannuksia tehdään 25 kilometrillä. Maan muokkausta yhteismetsä tekee noin 620 hehtaarin alalla. Metsänviljelyä tehdään noin 600 hehtaaria. Taimikon- ja nuoren metsän hoitoa tehdään noin 600 hehtaarilla.

Kuusamon ja Suomussalmen alueelle sijoittuvia tuulipuistohankkeita viedään eteenpäin. Kauniskankaan palstalla on vielä rakentamatta kolmen tuulivoimalan mahdollisuus. Toiminnassa alueella on jo neljä tuulivoimalaa. Loppujen osalta toteutuminen ratkeaa ensi vuoden aikana.

Maaninkaan on tulossa kaikkiaan 54 tuulivoimalaa. Muiden kuin yhteismetsän alueelle on kaavassa mahdollisuus rakentaa seitsemän tuulivoimalaa.

Tuulivoimaosayleiskaava tulee Kuusamon kaupungin valtuuston vahvistettavaksi ensi vuoden alkupuolella ja rakennusluvitus on siis mahdollista käynnistää ensi vuoden aikana.

Yhteismetsä on sijoittanut Kemijärvellle suunniteltuun Boreal Biorref-tehtaaseen satatuhatta euroa.

– Hanke etenee ja neuvotteluita kumppaneiden kanssa käydään. Ympäristölupaa odotetaan ensi vuoden aikana. Varsinaista investointipäätöstä odotetaan kevään aikana, toteaa Kallunki.

Hoitokunnan erovuoroiset Ossi Käkelä ja Pekka Ojala valittiin uudelleen. Käkelän varana jatkaa Jukka Palosaari ja Ojalan varamieheksi valittiin Kalle Kilpelänaho.

Tuulivoimakaava tulee Kuusamon valtuustoon ensi vuodan alkupuolella.
Yhteismetsän voitto tulenee olemaan reilu 4 miljoonaa, josta veroja maksetaan noin 1,2 miljoonaa.