Tilaajille

Luon­non­suo­je­lu­liit­to: Met­sä­tu­ho­met­sän voi myydä suo­je­luun, eri­tyi­sen ha­lut­tu­ja suo­je­lu­aluei­den rajalla olevat metsät

Paula-myrskyn kaatamia suojelualueisiin rajautuvia tai luontoarvoiltaan merkittäviä metsätuhokohteita voi myydä suojeluun, kertoo Suomen luonnonsuojeluliitto tiedotteessaan.

Maanomistaja voi pyytää tarjouksen vapaaehtoisesta suojelusta paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltä tai ely-keskukselta. Vapaaehtoinen sopimus metsän suojelusta tehdään ely-keskuksen kanssa, joka maksaa metsänomistajalle suojelusta verottoman rahakorvauksen.