Varojen puute vii­väs­tyt­ti Kemera -rahoja – Ym­pä­ris­tö­tuet haet­ta­va­na ja uu­sit­ta­va­na luon­to­koh­tei­den mää­rä­ai­kai­seen suo­je­luun

Kuusamossa on paljon arvokkaita luontokohteita, joiden suojeluun voi saada ympäristötukea.
Kuusamossa on paljon arvokkaita luontokohteita, joiden suojeluun voi saada ympäristötukea.
Kuva: Aku Kallunki

Metsänomistajat voivat hakea kestävän metsätalouden rahoituslain (kemera) määräaikaista ympäristötukea luontokohteiden määräaikaiseen 10 vuoden suojeluun metsäkeskukselta.

Tänä vuonna ympäristötukivaroja on käytettävissä sopimuksiin n. 4,6 miljoonaa euroa koko maahan, josta Pohjois-Pohjanmaan osuus on 0,405 miljoonaa euroa. Viime vuonna varoja käytettiin Pohjois-Pohjanmaalla 0,46 miljoonaa euroa.

Metsänomistajille ympäristötukisopimuksen valmistelu on maksutonta.

Luonnonhoidon asiantuntija Irmeli Ruokanen Suomen metsäkeskuksesta sanoo, että viime vuodelta Pohjois-Pohjanmaalla jäi varojen puutteen vuoksi yhteensä 120 kappaletta metsänomistajilta tullutta ympäristötukihakemusta valmistelematta. Näistä oli Kuusamon vanhoja kymmenvuotisten sopimusten uusimisia 40 kappaletta.

Nämä viime vuodelta siirtyneet tilaukset metsäkeskus tekee ensimmäisenä tänä vuonna. Tänä vuonna määräaikainen 10 vuoden ympäristötukisopimus tulee täyteen noin 100:lla metsänomistajalla Kuusamossa ja muualla Koillismaalla kymmenillä metsänomistajilla.

Metsäkeskus on lähettänyt uusittavista tuista metsänomistajille kirjeen ja pyytänyt heitä ilmoittamaan, jos he haluavat ympäristötuen uusimista. Lisäksi metsänomistajille valmistellaan uusista alueista sopimuksia. Ympäristötukia valmistelevat metsäkeskuksessa Mika Tuovila ja metsänhoitoyhdistyksessä Seppo Miettunen Kuusamossa. Lisäksi muissa kunnissa on henkilöitä, jotka valmistelevat tukia.

Ruokanen arvioi, että rahaa varmaankin joudutaan hakemaan lisää, koska 0,4 miljoonaa ei tule Pohjois-Pohjanmaalla riittämään. Jo yksistään Kuusamon kymmenvuotiskohteiden rahantarve on noin 200 000 euroa.

Ympäristötuen ehdot ovat tiukentuneet merkittävästi, kun metsälakia uudistettiin vuonna 2014. Ruokanen sanoo, että vaikka karsimista joudutaan tekemään, metsänomistajien kannattaa kuitenkin hakea sopimusten uusimisia ja toivoo myös esityksiä uusista kohteista. Tukisopimusten valmistelu on ilmaista metsäkeskuksessa.

– Koska tiukennusta tulee, esimerkiksi Kuusamossa kohteista jopa lähes puolet (erityisesti vähäpuustoiset suot) voi pudota pois suojelun piiristä. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että metsänomistaja voi vaikka hakata kohteen, koska tukea ei enää tule. Tällaisista hakkuista saattaa sitten nousta rähäkkää esimerkiksi Rukan turistireittien läheisyydessä.

Seppo Miettusen mukaan tiukentuneet ehdot vievät etua täältä pohjoisesta, koska puusto kasvaa täällä heikommin ja puustotavoitteet ovat kovat.

– Mutta sellaisia alueita, jotka ovat puuntuotannon ulkopuolella eikä niihin suunnata hakkuita, kannattaa tarjota suojeluun.

”Tänä vuonna määrä-aiakinen 10 vuoden ympäristötukisopimus tulee täyteen noin sadalla metsänomistajalla Kuusamossa.