ympäristötuki

Tuen ehdot tiu­ken­tu­neet mer­kit­tä­väs­ti

03.05.2018 14:00
Varojen puute viivästytti Kemera -rahoja – Ympäristötuet haettavana ja uusittavana luontokohteiden määräaikaiseen suojeluun

Varojen puute vii­väs­tyt­ti Kemera -rahoja – Ym­pä­ris­tö­tuet haet­ta­va­na ja uu­sit­ta­va­na luon­to­koh­tei­den mää­rä­ai­kai­seen suo­je­luun

03.05.2018 14:00